Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ στρεπτομυκίνη


Ἡ στρεπτομυκίνη
 Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Σταδιακά, τά θολά νερά τῆς ψυχῆς  τοῦ W. καταστάλαξαν. Ἀτμόσφαιρα εἰρήνης καί ἀγάπης βασίλευε μεταξύ τῶν κρατουμένων τοῦ δωματίου 4, σάν ἕνα βάλσαμο στίς ἐσωτερικές του τρικυμίες. Ἀλλά ἀκόμη δέν εἶχε δεῖ τά πάντα. Κατόπιν θά εἶναι μάρτυρας μιᾶς ἐνεργείας, πού θά τοῦ σώσει τήν ζωή καί θά τόν βεβαιώσει ἀκόμη μιά φορά τί εἶναι ὁ ἀληθινός Χριστιανισμός.
Μεταξύ τῶν τακτικῶν ὑπολογισμῶν τῶν κομμουνιστῶν τοῦ Τίργου Ὄκνα ὑπῆρχαν καί σκανδαλώδη στοιχεῖα. Ἔτσι ἐξηγεῖται τό γεγονός ὅτι αὐτοί ἐπέτρεψαν νά μπαίνουν στό θεραπευτήριο 10 γραμμάρια στρεπτομυκίνης γιά τόν Ρ. Ἦταν ἕνα ἀληθινό προσκύνημα. Ὅλοι οι ἀσθενεῖς ἐπῆγαιναν νά τήν ἰδοῦν σάν ἕνα ἀληθινό θαῦμα. Ὁ Ρ. ἀποφάσισε νά δώσει αὐτήν τήν στρεπτομυκίνη στόν Βαλέριο.
- Σ᾿ εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας, ἀλλά δέν μπορῶ νά τήν δεχτῶ. Ἀπ᾿ αὐτήν ἐξαρτᾶται ἡ ὑγεία σου! Τοῦ εἶπε συγκινημένος ὁ Βαλέριος.

-Ἐγώ δέν εἶμαι τόσο σοβαρά ἄρρωστος καί ἡ ποινή μου εἶναι μικρή. Ἔχω ὅλες τίς πιθανότητες νά ἐπιζήσω. Λοιπόν, σέ παρακαλῶ νά τήν δεχτεῖς! Ἐπέμεινε ὁ Ρ.
Ὁ Μπ. ἄκουσε καί εἶπε:
-Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά σώσουμε τόν W.! Αὐτός εἶναι ἕνας ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί μπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ τούς ἀνθρώπους. Προτείνω, λοιπόν, νά τοῦ δώσουμε στόν W. τήν στρεπτομυκίνη.
Ἡ κατάσταση ἦταν πολύ λεπτή, διότι τόσο ὁ πάστορας ὅσο καί ὁ Βαλέριος ἦταν οἱ πρῶτοι ὑποψήφιοι γιά κοντινό θάνατο.
- Θά τήν δώσω στόν Βαλέριο, ἀποφάσισε ὁ κάτοχος τοῦ φαρμάκου.
Ὁ Βαλέριος ἄκουσε ἤρεμος καί εἶπε:
- Νά μιά εὐκαιρία νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν ἑβραϊκό λαό, πέρα ἀπό τήν στάση του ἀπέναντι στόν Χριστό. Ἐγώ νομίζω νά δώσουμε τήν στρεπτομυκίνη στόν W.
- Μή! εἶπε ὁ Ρ. Παραμένω στήν πρώτη μου ἀπόφαση. Θέλουμε νά ζήσεις, διότι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τέτοιους ἀνθρώπους!
-Ἐντάξει, εἶπε ὁ Βαλέριος. Δέχομαι τήν στρεπτομυκίνη καί σέ εὐχαριστῶ. Εἶμαι ἀνάξιος γιά τήν ἀγάπη σου.
Ἐπῆρε, λοιπόν, τήν στρεπτομυκίνη καί τήν δώρισε ὁ ἴδιος στόν W. Ἦταν τόσο ἀκλόνητος στήν στάση του αὐτή, ὥστε οὔτε ὁ Ρ, οὔτε  κανένας ἄλλος δέν μπόρεσε νά φέρει ἀντίρρηση. Ἐκεῖνα τά 10 γραμμάρια στρεπτομυκίνης ἔσωσαν τήν ζωή  τοῦ W. Αὐτός ζεῖ,  ἐνῶ ὁ Βαλέριος ἔφυγε ἀπ᾿ αὐτήν τήν ζωή.

    4 Σεπτεμβρίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου