Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

«Κοσμικοί» ἤ λαϊκοί; Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


«Κοσμικοί» ἤ λαϊκοί;

Λέγει ὁ Κύριος: «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν»1.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν ἀλλά καί πρέπει νά γίνουν τέλειοι, νά ἁγιασθοῦν. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι πρός ΟΛΟΥΣ καί εἶναι σαφής: «Τέλειοι γίνεσθε», δηλαδή «γίνεσθε τέλειοι» συνεχῶς, ὅλο καί περισσότερο· διότι ἡ πορεία πρός τήν τελειότητα δέν ἔχει τέλος. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον τηρηθοῦν, κάνουν τόν ἄνθρωπο δεκτικό τῆς Θείας Χάρης καί τόν ὁδηγοῦν στήν τελειότητα, εἴτε εἶναι ἔγγαμος, εἴτε ἄγαμος, εἴτε μοναχός.
 Συχνά ἐπικρατεῖ μία σύγχυση.
Μερικοί ὀρθόδοξοι πιστοί, πού ζοῦν στόν κόσμο, θεωροῦν ὅτι δέν ἔχουν τίς ἴδιες ὑποχρεώσεις μέ τούς μοναχούς, ὡς πρός τήν πνευματική ζωή. 
Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ λαϊκοί δέν ἀπαιτεῖται να τηρήσουν πλήρως ὅλες τις ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ συνήθης δικαιολογία εἶναι ὅτι ζοῦν μέσα στόν κόσμο καί εἶναι «κοσμικοί».
Κοσμικός ὅμως σημαίνει ὅτι ἀνήκει στόν κόσμο καί εἶναι ὁπαδός τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος, σύμφωνα μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ «...ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται»2.
Οἱ Χριστιανοί πού ζοῦν στόν κόσμο δέν εἶναι «κοσμικοί», ὅπως λανθασμένα ἀποκαλοῦνται· δέν ἀνήκουν στόν κόσμο, ἀλλά στόν Θεό. Ὁ ὅρος «λαϊκός» ἀποδίδει καλλίτερα τήν ἰδιότητα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ λαϊκοί δέν εἶναι βέβαια μοναχοί, ἀλλά εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι τοῦ κόσμου.


1 Ματθ. 5, 48.
2 Ἰω. Α’, 5, 19.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίοΤά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού σύν Θεῶ θά ἐκδοθεῖ σύντομαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου