Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ Θεός μᾶς θέλει ἀπόλυτα δικούς Του. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ὁ Θεός μᾶς θέλει ἀπόλυτα δικούς Του.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐπιποθεῖ» (σφόδρα ἐπιθυμεῖ) νά ἑνωθεῖ μαζί μας. Θέλει τήν καρδιά μας ὁλόκληρη καί καθαρή. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀγαπᾶ «ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας καί διανοίας τόν Κύριο»88. Ἄν ἔχει καί ἄλλες ἀγάπες, τότε εἶναι «ἄπιστος», ἔχει καταλύσει τήν ἕνωσή του μέ τόν Κύριο.
Ὁ Κύριος εἶναι «Θεός ζηλωτής»89, δηλ. «ζηλότυπος»· μᾶς θέλει ἀποκλειστικά δικούς του· ὄχι φυσικά ἀπό κάποια ἀδυναμία -ἄπαγε τῆς βλασφημίας- ἀλλά γιατί δέν εἶναι δυνατόν τό Ἅγιο Πνεῦμα νά μείνει μέσα σέ ἄνθρωπο πού εἶναι διχασμένος. Μιά καρδιά μοιρασμένη σέ πολλές κοσμικές ἀγάπες εἶναι μιά καρδιά μολυσμένη, τυφλή, ἀκατάλληλη νά δεχτεῖ τόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος εἶναι πανταχοῦ παρών καί ἔχει καθαρότητα ἄπειρη.
Στήν πραγματικότητα, εἶναι ἡ ἴδια ἡ καρδιά τοῦ κοσμικοῦ ἀνθρώπου πού προβάλλει ἀντίσταση (λόγῳ τῆς προσκόλλησης στά πάθη) καί ὄχι ὁ Θεός ὁ Ὁποῖος εἶναι πρόθυμος νά κατοικήσει μέσα μας.
Τά πάθη εἶναι οἱ «ἄλλες» ἀγάπες, πού ἀντιστρατεύονται τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. Ὅταν ἁμαρτάνουμε, ὑποκύπτοντας στά πάθη μας, εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοί πού ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Θεό καί ὄχι ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς.

 
88 Μαρκ. 12, 30.

89 Ἐξ. 20, 4-6. «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα͵ ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος Θεός σου͵ Θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίοΤά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού σύν Θεῶ θά ἐκδοθεῖ σύντομα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου