Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Ποιμαντική Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμά περὶ πυρκαγιῶν


Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
Πρὸς  τό χριστεπώνυμον πλήρωμα  τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί,     Εἰσήλθαμε ἤδη καί ζοῦμε τήν περίοδο τοῦ θέρους. Τό καλοκαίρι εἶναι χρονική περίοδος ἡ ὁποία ἔχει καί προσφέρει πολλά καλά σέ ὅλους μας. Ἔχει ὅμως καί μερικά δυσάρεστα.
    Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι οἱ πυρκαϊές, οἱ ὁποῖες καταστρέφουν τά δάση μας. Τό δένδρο, τό πράσινο, τά δάση εἶναι δῶρα τοῦ Δημιουργοῦ μας πρός τόν ἄνθρωπο, ἐξαίρετα καί ἀναγκαιότατα. Δέν εὐχαριστοῦν μόνο τόν ἄνθρωπο, οὔτε μόνο τρέφουν τό ζωικό βασίλειο μέ τά φύλλα τους καί τούς καρπούς τους. Ἀποτελοῦν βασική προϋπόθεση γιά ὅλη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
    Ἀπό τά δάση ἔχουμε τεράστια ὠφέλεια οἰκονομική, ὑγιεινή, προστατευτική, τουριστική. Μᾶς δίνουν γιά παράδειγμα τά ξύλα, τό ὀξυγόνο, ἰδίως σήμερα πού ἡ ἀτμόσφαιρα ἔχει ἐν πολλοῖς μολυνθῇ ἀπό τά καυσαέρια. Προστατεύουν τά ἐδάφη, ἀφοῦ οἱ βαθειές ρίζες τῶν δένδρων συγκρατοῦν τό πολύτιμο χῶμα, προστατεύουν χωριά, πόλεις, συνοικισμούς ἀπό τή μανία τῶν χειμάρρων. Προσφέρουν σέ ὅλους μας ἠρεμία καί γαλήνη. Ἐπισκεπτόμενοι καί παραμένοντες στό δάσος, θαυμάζουμε τά πανύψηλα δένδρα, ἀπολαμβάνουμε τήν δροσιστική σκιά, ἀνανεώνουμε τόν καθαρό ἀέρα, ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε τόν πλάστη καί Δημιουργό μας.
    Ὅλη αὐτή τήν ὡραιότητα, τήν προσφορά τήν ὠφέλεια, τήν εὐλογία, τήν ἀπομακρύνει, τήν ἀφανίζει, τήν καταστρέφει ἡ φωτιά τήν ὁποία ἡ ἠθελημένη ἤ ἡ ἀθέλητη ἀπροσεξία μας ἀφήνει κοντά ἤ μέσα στό πράσινο, στό δάσος. Οὔτε ἡ ἀπληστία οὔτε ἡ πλεονεξία τῶν κυνηγῶν τοῦ κέρδους καταστρέφουν τό δάσος ὅσο ἡ φωτιά.
    Ἡ Ἑλλάδα μας ἦταν ἕνα ἀπέραντο καταπράσινο δάσος καί σήμερα ἕνεκα τῆς φωτιᾶς διατηρεῖ ἐλάχιστες δασικές ἐκτάσεις.
    Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, πατρικά καί θερμά, παρακαλῶ ὅλους μας νά προσέξουμε αὐτό τό καλοκαίρι τά δάση μας, τό πράσινο τῆς περιοχῆς μας καί τῆς πατρίδος μας.
    Μήν πετᾶμε καί μήν ἀφήνουμε ἀναμμένα σπίρτα ἤ τσιγάρα. Μήν ἀνάβουμε φωτιές μέσα σέ δασώδεις περιοχές. Μήν παίζουμε μέ τή φωτιά! Ἄν δοῦμε φωτιές, ἴχνη φωτιᾶς ἤ ὕποπτες κινήσεις ἀπειλῆς τοῦ πρασίνου ἤ τοῦ δάσους, ἄς εἰδοποιήσουμε τό Δασαρχεῖο, τίς ἀστυνομικές ἀρχές ἤ τήν πυροσβεστική ὑπηρεσία. Καί ἄν βρεθοῦμε κοντά σέ ἀναμμένη φωτιά ἄς τρέξουμε νά συμπαρασταθοῦμε στούς ἀδελφούς πυροσβέστες, οἱ ὁποῖοι μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους δίνουν τή μάχη μέ τή φωτιά.
    Ἀγαπητοί, ἄς ἀκούσουμε τόν μεγάλο μας ἅγιο καί προστάτη Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Μᾶς συμβουλεύει νά ἀγαπήσουμε τά δένδρα γιά νά προκόψουμε.
    Νά τό νά φωνάξουμε πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις: Ἡ φωτιά πού καίει τά δάση μας εἶναι καταστροφή, εἶναι ἐγκληματική ἐνέργεια κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἀδελφῶν Ἑλλήνων.
    Ἄς ἀναλάβουμε σταυροφορία γιά νά σωθῇ τό πράσινο, νά σωθοῦν τά δάση μας, νά σωθῇ ἡ πατρίδα μας.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ

  Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου