Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Ἡ Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946. Μέρος Α'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


Σκήτη Συχαστρία κατά τά ἔτη 1945-1946. Μέρος Α'

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 

Μέ τήν κατάπαυσι τοῦ πολέμου τά ἀνορθωτικά ἔργα τῆς Σκήτης, πού εἶχαν ἀρχίσει ἀπό τό 1942, συνεχίσθηκαν ἀκόμη τρία χρόνια. ῎Ετσι, τό ἔτος 1945 τελέσθηκε ὁ 'Αγιασμός γιά τήν λειτουργία τῆς Τραπέζης τοῦ φαγητοῦ, ὅπου χωροῦσαν νά καθίσουν πάνω ἀπό  ἑκατό ἄτομα. 'Επίσης ἐτελείωσαν τό μεγαλύτερο μέρος τῶν κελλιῶν τῆς βορείου πλευρᾶς τῆς αὐλῆς μέ δέκα μεγάλα δωμάτια καί μαγειρεῖο γιά ὅλη τήν 'Αδελφότητα. Στά χρόνια 1945-46 ἱδρύθηκε ἡ πτέρυγα τῶν κελλιῶν ἀπό τό νότιο μέρος τῆς αὐλῆς, ὅπου δημιουργήθησαν δέκα κελλιά, ἀλλά μικρότερα ἀπό τ' ἄλλα.
'Ιδού πῶς μᾶς ἐδιηγεῖτο ὁ π. Κλεόπας τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισε γιά τήν ἀνακαίνισι τῆς Σκήτης: «῞Οταν ἐξελέγην ἡγούμενος, ἡ κατάστασις ἦτο πολύ δύσκολη. 'Η Σκήτη δέν εἶχε οὔτε ἕνα ἐργαλεῖο. 'Η τροφή ἐρχόταν ἀπ' ἔξω κι ἐμεῖς δέν εἴχαμε τίποτε στήν ἀποθήκη μας γιά νά φᾶμε. Τά κελλιά μας ἦσαν καμμένα, οἱ καμπάνες σπασμένες, ἐνῶ στήν μεγάλη ἐκκλησία οἱ φλόγες εἶχαν καταφάγει τήν σκεπή. Τότε ἐπῆγα στήν Μονή Νεάμτς νά δανεισθῶ μερικά χρήματα. 'Αλλά δέν μοῦ ἔδωσαν, διότι δέν εἶχαν κεφάλαιο.
Μετά ἐπέρασα ἀπό τόν ἱερομόναχο π. 'Ιωακείμ Σπατάρου, ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ! Μέσῳ αὐτοῦ εὑρέθη ἕνας καλός Χριστιανός ἀπό τό Βουκουρέστιο, ὁ Κωνσταντῖνος Βαλσάν, γενικός διευθυντής τῆς τηλεφωνίας.
Αὐτός ἀκούοντας ὅτι δέν ἔχομεν οὔτε καί νά φᾶμε, μοῦ ἔδωσε 800. 000 λέϊ, μεγάλο ποσό γιά ἐκεῖνο τόν καιρό. ῞Οταν ἦλθα στήν Συχαστρία, μ' ἐπερίμενε ὁ Πνευματικός μου, ὁ π. 'Ιωήλ, ὁ ὁποῖος προσηύχετο στόν Θεό γιά νά ἐμφανισθῆ κάποιος δωρητής. 'Ακούοντας γιά τήν δωρεά, ἐθαύμασε καί εὐχαρίστησε τόν Θεό.
Τήν ἄνοιξι τοῦ ἔτους 1946, οἱ Χριστιανοί τῆς Κοινότητος Ραντασένι τῆς Σουτσεάβας, λόγῳ τοῦ πολέμου εἶχεν ἐκκενώσει τό χωριό τους καί ἐζοῦσαν στά δάση γύρω ἀπό τήν Σκήτη Συχαστρία. Αὐτοί ἀπεφάσισαν νά κτίσουν δωρεάν ἕνα Παρεκκλήσιο καινούργιο, στόν τόπο πού ὑπῆρχε παλαιότερα τό παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων 'Ιωακείμ καί ῎Αννης, ἀφιερωμένο στούς ἰδίους 'Αγίους.
Κτίτωρ αὐτοῦ τοῦ 'Ιεροῦ Παρεκκλησίου ἦτο ὁ Πνευματικός Γεράσιμος Κιμπάνου, καταγόμενος ἀπό τό ἴδιο χωριό Ραντασάνι. Μέχρι τό τέλος τοῦ 1946 τό Παρεκκλήσιο ἦτο σχεδόν ἕτοιμο.

 Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999
 
9 Ἰουλίου 2013
__________________________

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου