Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Ἡ προσευχή τῶν μαθητῶν. Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


Ἡ  προσευχή τῶν μαθητῶν
 Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Πανάγιε Θεέ μου, ἐσύ πού εἶσαι ἡ ἀστείρευτη πηγή τῆς σοφίας καί τῆς ἀγαθότητος, ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ἄκουσε τήν προσευχή μας ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός Ἐσένα μέ πολλή ταπείνωσι.
 Ἐνδυνάμωσε, Ἀγαθέ, τούς πολιτικούς καί ἐκκληστιαστικούς μας ἡγέτες.
Βοήθησέ τους νά σκέπτωνται τά καλά καί ὠφέλιμα πράγματα τόσο γιά τήν Ἐκκλησία, ὅσο καί γιά τήν Χώρα μας.
Προστάτευσέ μας ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς γιά νά ἠμποροῦμε νά ὁδηγούμεθα στήν ὁδό τῆς σωτηρίας μας μέ εἰρήνη καί μέ ἀγάπη.
Καί σ᾿ ἐμᾶς τά παιδιά, φώτισε τόν νοῦ μας γιά νά κατανοοῦμε τίς διδασκαλίες σου, νά φυλάττουμε τίς ἐντολές σου καί νά κάνουμε τό θέλημά Σου τό ἅγιο.

Διότι μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ὠφελήσουμε τούς ἑαυτούς μας, τούς γονεῖς, τούς ἀδελφούς μας, τίς ἀδελφές μας καί τόν λαόν μας, ὅπου μαζί τους κι ἐμεῖς ζοῦμε. Βοήθησέ μας νά δίνουμε χαρά καί εὐχαρίστησι στούς διδασκάλους μας καί στούς εὐεργέτες μας καί νά ἐκπληρώνουμε ὅλες τίς ὑποχρεώσεις μας πρός τήν Χώρα μας, πρός τό σχολεῖο μας, πρός τήν οἰκογένειά μας καί πρός τόν κάθε πλησίον μας. Δέξου, Χριστέ μας, τήν προσευχή μας αὐτή πού τήν κάνουμε γονατιστοί μπροστά Σου σάν ἕνα εὐωδιαστό θυμίαμα ἐνώπιόν Σου.
Στεῖλε τήν πλούσια χάρι Σου ἐπάνω μας καί ἀξίωσέ μας νά περνοῦμε μέ εὐταξία καί προσοχή τήν περίοδο τῶν σχολικῶν  μας μαθημάτων. Δίδαξέ μας νά μαθαίνουμε καί νά ἐργαζώμεθα μέ σοφία σέ κάθε προσπάθεια τῆς ζωῆς μας καί νά δοξάζεται ἔτσι τό Πανάγιο Ὄνομά Σου στούς αἰῶνες. Ἀμήν.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010
 
Επιμέλεια κειμένου  Αναβάσεις

Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό Γρηγοριάτη και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.

Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου