Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Διά τού αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


ε) Διά τού αἵματος τοῦ Χριστοῦ (σελ. 254-256)

Ἡ ἁγία Γραφή ὑπογραμμίζει πώς ἡ Ἐκκλησία εἶναι «τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ»· τήν ἀπέκτησε «διά τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πραξ. κ΄ 28).
Ὁ Χριστός εἶναι μεσίτης «κρείτονος διαθήκης» (Ἑβρ. η΄ 6-13)· τήν ἐσφράγισε μέ τό αἷμα Του, πού χύθηκε γιά χάρη τοῦ λαοῦ Του (Ματθ. κστ΄ 27-28. Λουκ. κβ΄ 20), ὄχι μέ αἷμα ζώων, ὅπως γινόταν στήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἡ Ἐκκλησία μας, σέ πολλούς ὕμνους ἀναφέρεται σ’ αὐτό τό γεγονός.  Ὁ Χριστός ἅπλωσε τά χέρια Του στό σταυρό, γιά νά συναγάγει σέ μία Ἐκκλησία καί ἀνθρώπους κάι ἀγγέλους:

«Χεῖρας ἐκπετάσας ἐν σταυρῷ,
τά ἔθνη ἅπαντα ἐπισυνήγαγες,
καί μίαν ἔδειξας Δέσποτα,
Ἐκκλησίαν ἀνυμνοῦσαν σε,
τοῖς ἐπί γῆς καί οὐρανῷ, συμφώνους ψάλλουσιν·
εὐλογεῖτε, πάντα τά ἔθνη Κυρίου τόν Κύριον!»
(Ὠδή η΄ τῆς Κυριακῆς τοῦ δ΄ἤχου).

Ἡ πλευρά τοῦ Χριστοῦ παρομοιάζεται μέ τήν πηγή τῆς Ἐδέμ· ἀπό ἐκεῖ ποτίζεται ὁ λογικός παράδεισος, ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διοχετεύει τό «ζῶν ὕδωρ» σ’ ὅλη τήν κτίση καί τήν ἐπαναφέρει στήν  κυριότητα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή στή βασιλεία Του:


«Ἡ ζωηφόρος σου πλευρά,
ὡς ἐξ Ἐδέμ πηγή ἀναβλύζουσα,
τήν Ἐκκλησίαν σου, Χριστέ,
ὡς λογικόν ποτίζει παράδεισον·
ἐντεῦθεν μερίζουσα ὡς εἰς ἀρχάς
εἰς τέσσαρα εὐαγγέλια,
τόν κόσμο ἀρδεύουσα, τήν κτίστιν εὐφραίνουσα
καί τά ἔθνη πιστῶς διδάσκουσα
προσκυνεῖν τήν βασιλείαν σου»
(Μακαρισμοί Ὄρθου Μ. Παρασκευῆς)

«Κρατῆρα ἡ Ἐκκλησία,
ἐκτήσατο τήν πλευρά σου τήν ζωηφόρον,
ἐξ ἦς ὁ διπλοῦς ἡμῖν ἐξέβλυσε,
κρουνός τῆς ἀφέσεως καί γνώσεως,
εἰς τύπον τῆς πάλαι τῆς νέας, τῶν δύο ἅμα,
Διαθηκῶν Σωτήρ ἡμῶν» (Μ. Κανόνας).

Ὁ νέος λαός τοῦ Θεοῦ συνάγεται καί συγκροτεῖται μέ τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπάνω στό σταυρό ὁ Κύριος ἀνοίγει τήν ἄχραντη ἀγκάλη Του καί συνάγει «εἰς ἕν» τά διεσκορπισμένα παιδιά τοῦ Θεοῦ (Ἰω. ια΄ 52).  Γι’ αὐτό καί ὁ ὕμνος τῆς ἕκτης ὥρας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας ἀναφέρει:

«Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς,
Χριστέ, ὁ Θεός·
ἐπί σταυροῦ τάς ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας,
ἐπισυνάγων πάντα τά ἔθνη, κράζοντα·
Κύριε, δόξα σοι».


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
              «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                       Ἔτος 1994
                   σελίδες 254 -256


                Εκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

      http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου