Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ διαθήκη του


 Ἡ διαθήκη του
 Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Κάθε ἡμέρα πού περνοῦσε ὁ Βαλέριος πλησίαζε πρός τόν θάνατο.  Στούς τελευταίους μῆνες  τῆς ζωῆς του ἦταν ζωηρός, χαρούμενος, ἔγραφε ποιήματα  καί μᾶς  μιλοῦσε ἐνθουσιαστικά. Τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ ἔτους 1952 μᾶς κάλεσε, ἐμένα καί τόν Γεώργιο Ζιμπόϊου,  καί μᾶς  εἶπε:
-Ἐπιθυμῶ πολύ νά λατρεύουμε τόν Θεό πάντοτε καί μέ κάθε τρόπο. Εἴμαστε οἱ υἱοί τῆς Ἐκκλησίας καί δέν θ᾿ ἀποχωρίσουμε ἀπ᾿ αὐτήν. Ἀρχίζει μιά καινούργια ἐποχή στόν κόσμο, ἡ ὁποία πρέπει νά γεμίζει μέ χριστιανικό πνεῦμα καί μέ χριστιανικές ἰδέες καί δράσεις.
Ὁ Χριστιανισμός ξαναζωντανεύει, ἀλλά τά καθήκοντα τῶν χριστιανῶν εἶναι μεγάλα. Εἶναι καιρός γιά μιά καινούργια ἀποστολική δρᾶση. Ἀπό τόν Γολγοθᾶ ὁ Κύριος λέει  ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεύθεροι καί καλοῦνται στήν ἀλήθεια μέσω θυσίας.
 Ἀλλά μέχρι τήν θυσία ἔχουμε τήν πίστη, τήν μετάνοια, τόν ἀγῶνα, τήν τόλμη, τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐχθρῶν, τήν ἀναπτέρωση τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀναγγελία τοῦ Εὐαγγελίου  στούς φτωχούς καί  στούς ἀπόκληρους τῆς ζωῆς, τήν κήρυξη τῶν Μακαρισμῶν καί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα εἶναι ἀρετές καί μέθοδοι πού τίς ἀποκαλύπτουμε στήν ζωή καί στήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Ἄν δέν ἀρχίσει ἀπό τώρα ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δέν θά ὑπάρχει οὔτε ἔσχατα. Ἔμπρακτα, αὐτή ἤδη ἄρχισε μέ τόν Χριστό καί συνεχίζεται διά τῆς ἐνέργειας τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Ὑπάρχει μιά ἑνότητα καί συνέχεια στόν κόσμο καί στήν ζωή.
Ἄρα νά μήν ἐγκαταλείπουμε  κανένα ἐπίπεδο τῆς ὕπαρξής μας, ἀλλά μέσῳ ὅλων καί σέ ὅλα νά ἤμαστε χριστιανοί. Οἱ ἐχθροί εἶναι πολλοί, ἔξω καί μέσα, ἀλλά νά μήν ξεχάσουμε ὅτι ἡ μάχη μας εἶναι ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους.
Ὁ κόσμος τοῦ αἰῶνα μας δέν ἔχει πουθενά μιά χριστιανική ἐπίφαση. Ἡ ψυχική δομή  τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου εἶναι χωρίς Θεό. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει κοσμική ἐξουσία. Ὑπάρχουν, λοιπόν, γίγαντες, ἀποκαλυπτικές δυνάμεις πού πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται.
Χρειάζεται τρέλλα γιά τόν Χριστό γιά νά γίνει ὁ κόσμος πάλιν χριστιανικός. Οἱ ἴδιες οἱ πολιτισμένες μορφές πρέπει νά ἀναθεωρηθοῦν, διότι οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν καί τό μέτρο καί τόν σκοπό. Ἐδῶ ἐμεῖς ἔχουμε ξαναανακαλύψει τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστιανισμό.
Πιστεύω ὅτι εἶναι πολύ ἀναγκαῖο νά ὑποσχεθοῦμε ὅτι θά ἤμαστε οἱ ὑποτακτικοί τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Δέν  μποροῦμε νά ἤμαστε εὐχαριστημένοι μέ λίγο, ἀλλά πρέπει νά ποθοῦμε ὅλα  ἐν Χριστῶ καί Αὐτός θά τελειοποιεῖ τά πάντα γιά τούς ὑποτακτικούς Του.
Ἔχουμε μέσα μας μιά τόσο δυνατή ἐμπειρία, ὥστε εἴμαστε πλημμυρισμένοι ἀπό φῶς. Προσευχήθηκα πολύ πρίν νά σᾶς μιλήσω καί νομίζω ὅτι ὁ Θεός μέ ὤθησε καί μέ φώτισε… Λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ  νά μοῦ πεῖτε ἄν θέλετε νά δεσμευθοῦμε νά ὑπηρετοῦμε τόν Χριστό μέ τόν τρόπο πού Αὐτός θά μᾶς ἀποκαλύψει. Ὁ τρόπος διοργάνωσης θά ἔλθει ἐν καιρῶ. Χωρᾶνε καί οἱ ἔγγαμοι καί οἱ ἄγαμοι. Δέν ἔχουμε ἀπό ποῦ νά πάρουμε εὐλογία, ἀλλά τήν ζητοῦμε ἀπό Πάνω. Νά προσευχηθοῦμε μαζί αὐτήν τήν ἡμέρα, σάν μιά ἐπαγγελία μας πρός τόν Κύριο.
Ὁ Βαλέριος πρόφερε τίς λέξεις καθαρά καί ἤρεμα, σάν νά ἔβγαινε ἡ τόλμη καί ἡ δύναμή του μέ τήν ὁποία μιλοῦσε ὄχι ἀπό μέσα του, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὄντας προνοητικοί λόγῳ τῆς συγκυρίας τῆς φυλακῆς, κάναμε μαζί μιά σύντομη προσευχή, διά τῆς ὁποίας καλέσαμε τόν Χριστό στίς καρδιές μας καί στά ἔργα ὅλης τῆς ζωῆς μας.
Εἴμασταν τότε τρεῖς! Ἀπ᾿ αὐτούς ἐπεβίωσα μόνο ἐγώ, διότι ὁ Βαλέριος καί ὁ  Γεώργιος ἀνέβηκαν στούς οὐρανούς. Κουβαλάω αὐτό τό πελώριο καί ἅγιο φορτίο. Πιστεύω ὅτι ζῶ μόνο ἐπειδή ὁ Θεός ἔχει ἕνα σχέδιο γιά μένα σάν ὑπηρέτη Του. Εἶμαι ἐνσυνείδητος καί ὑπόλογος γιά ὅσα γράφω ἐδῶ.
Ἔχω ἀπόλυτη ψυχική ἡσυχία, εἶμαι νηφάλιος διανοητικά, ἀπαλλαγμένος ἀπό τρόμο καί πανικό, ὥστε νά μπορῶ νά ὁμολογῶ, χωρίς  καμμιά ἀλλαγή τῆς πραγματικότητας. Προσεύχομαι θερμά στόν Θεό νά μέ βοηθήσει καί  παρακαλῶ τούς ἀνθρώπους νά σταματήσουν μιά στιγμή ἀπό τό ξέφρενο τρέξιμο τῆς ζωῆς  τους καί νά σκέφτονται πιό βαθειά τήν ἔννοια  τῆς ζωῆς τους.

11  Σεπτεμβρίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου