Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Γράμμα πρός τόν διδάσκαλόν μου. Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε. (Τελευταίο)


Γράμμα πρός τόν διδάσκαλόν μου


Σάν μαθητής τῆς ἐκκλησιαστικῆς μοναχικῆς σχολῆς τῆς μονῆς Τσερνίκας στά χρόνια 1933-1941, ἀνάμεσα στούς φημισμένους καθηγητές εἶχα καί τόν ὁσιολογιώτατον ἱεροδιάκονον Φιρμιλιανόν Μαρίν, καθηγητήν τῆς Βοτανικῆς, Ζωολογίας καί τῆς Γεωγραφίας.

Προικισμένος μέ σπουδαῖα χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ὁ ἱεροδιάκονος Φιρμιλιανός καί μελλοντικός μητροπολίτης Ὀλτένιας, ὑπῆρξε μία ἰδιαίτερη προσωπικότης ἐκείνου τοῦ καιροῦ: Ταλαντοῦχος λειτουργός, ἔμπειρος συγγραφεύς καί πολύ ταπεινός. Ὁ ταπεινός Στρατόνικος, ἔτσι ὑπέγραφε στό περιοδικό Πρεντάνια καί στόν καθημερινό τύπο, πού λεγόταν: «Ὁ Λόγος».

Σάν καθηγητής εἶχε κατακτήσει τούς μαθητές του μέ τίς παραδόσεις τῶν μαθημάτων του. Δέν εἶχες ἀνάγκη ἀπό βιβλία. Ἐλάμβανες τό μάθημα ἀπό τίς παραδόσεις του.
Τό ἔτος 1970, ὁ τότε δάσκαλος καί τώρα μητροπολίτης Ὀλτένιας, συμπλήρωσε 50 χρόνια ἁγίας ὑπηρεσίας σάν ἱεροδιάκονος, ἱερεύς καί ἀρχιερεύς καί ἐγώ σάν πρώην μαθητής του τοῦ ἀπευθύνω αὐτήν τήν ἐπιστολή μέ τίς ἑξῆς εὐχές:
Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Ἡ ἐπισκοπική ὑπογραφή ἀπό τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὀλτένιας τοῦ 1970, μοῦ ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ξεφυλλίσω μέ συγκίνησι τό βιβλίο τῶν χρόνων τῆς δοκιμῆς μου στήν σχολή και στήν μονή Νεάμτσου καί νά ζῶ μέ ἐκεῖνα τά συναισθήματα, τά μαθήματα τῆς γεωγραφίας καί τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐδίδασκε ὁ ὁσιολογιώτατος ἱεροδιάκονος Φιρμιλιανός.
Οἱ συναρπαστικές παραδόσεις τοῦ διδασκάλου, οἱ ἰχνογραφήσεις καί οἱ ὡραῖοι χάρτες στό μάθημα τῆς γεωγραφίας, τά ὁποῖα περνοῦσαν κατόπιν στά τετράδια τῶν σπουδαστῶν καί ἀπό ἐκεῖ στίς ψυχές τους, τώρα τά ἀξιολογῶ μέσα μου δυνατά, διότι μοῦ ἄνοιξαν  μεγάλα μάτια ἐπάνω στήν γῆ, ἀπό τήν ὁποία εἴμεθα πλασμένοι καί ἐπάνω στό ἄπειρον τῆς δημιουργίας πού μᾶς περιβάλλει.
Τό φῶς πού ἄναψε τότε δέν ἔσβησε ποτέ. Αὐτό μέ βοήθησε νά ἐμβαθύνω στά Βιβλικά καί πατερικά κείμενα γιά τόν σκοπό τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἄλλων δημιουργημάτων, νά εὐφρανθῶ πνευματικά ἀπό τίς ὡραιότητες τοῦ Παναγάθου Κτίστου μας, τίς ὁποῖες ἐδημιούργησε καί ἀπό τίς ὁποῖες ἐκπλήττομαι πάντοτε διά τά ἀνεκλάλητα μυστήρια πού κρύβονται μέσα σ᾿ αὐτές.

ἱερομ. Πετρώνιος Τανάσε, 1970

 ***
Μετάφρασις ἀπό μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη.

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Ἀναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Γέροντας Πετρώνιος-Ἡ κλήσις τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου