Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ 'Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας. Μέρος Α'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ 'Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας
Μέρος Α'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Μετά τήν πυρκαϊά τό καλοκαίροι τοῦ 1941, ἡ Σκήτη Συχαστρία ἀνακαινίζετο σιγά σιγά. 'Ο Γέροντας ὄντας τότε 82 ἐτῶν ἦτο ἄρρωστος δέν ἠμποροῦσε νά κατέβη στήν Θεία Λειτουργία. Μέ δυσκολία ἐξωμολογοῦσε καί ἐσυμβούλευε.
῏Ητο καί κτυπημένος παλαιότερα κι ἀπό  κλέπτες καί τοῦ εἶχαν βγάλει τό ἕνα μάτι!
Τό καλοκαίρι τοῦ 1942, στήν Συχαστρία λειτουργοῦσε μόνο ὁ ἱερομόναχος 'Ιωήλ Γεωργίου, μαθητής τοῦ Γέροντος 'Ηγουμένου, βοηθούμενος κι ἀπό τόν ἱερομόναχο Καλλίστρατο Μπόμπου. Κατόπιν, ἐξ αἰτίας ἐλλείψεως κελλίων, μετά τήν μνημονευθεῖσα πυρκαϊά, ἕνα  μεγάλο μέρος τῶν Μοναχῶν καί Δοκίμων μεταφέρθηκε στίς Μονές Νεάμτς καί Σέκου. Φαγητό, ὅσοι ἀπέμειναν, ἑτοίμαζαν τό καλοκαίρι ἔξω στήν αὐλή, ἐνῶ τράπεζα φαγητοῦ  γινόταν μέσα σ' ἕνα μπουντρούμι.
'Ο στάρετς 'Ιωαννίκιος εἶχε ὅμως καί παρηγοριές. Κάποτε, ὅταν ἦτο ἄρρωστος καί ἐνδιαφερόταν γιά τήν ἀνασύστασι τῆς Σκήτης, μπῆκε στό κελλί του μία γυναῖκα ντυμένη μέ  πολύ μεγαλοπρέπεια. Τόν ἐπλησίασε καί τοῦ εἶπε: «Μή λυπῆσαι, πάτερ 'Ιωαννίκιε. 'Από τώρα θά φροντίσουμε ἐμεῖς γι' αὐτόν τόν ἅγιο Τόπο!»
 ῏Ηταν ἡ 'Υπεραγία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις τῆς Σκήτης! Πράγματι,  ἀπό τό ἔτος 1942 αἰσθάνθηκε πολύ τήν σκέπη καί εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἡ Συχαστρία.
Τήν ἴδια περίοδο, πνευματικοί Πατέρες, μαζί μέ ὅλη τήν συνοδεία καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν 'Ηγούμενο 'Ιωαννίκιο Μορόϊ, ἀπεφάσισαν νά ἐγκαταστήσουν ὡς ἀναπληρωτή 'Ηγούμενο τόν μοναχό π. Κλεόπα 'Ηλίε, ὁ ὁποῖος ἦτο νέος, ἀποφασιστικός καί πολύ πνευματικός μοναχός.
Τότε οἱ Πνευματικοί καί οἱ Γέροντες ἔκαναν προσευχή στήν ἐκκλησία μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί κατόπιν ἀνέβησαν ὅλοι μαζί στήν στάνη τοῦ λόφου Τάτσινε γιά νά καλέσουν τόν τσοπάνη π. Κλεόπα ν' ἀναλάβη ἀναπληρωτής τοῦ Γέροντος π. 'Ιωαννικίου, μέχρις ὅτου ἐκλέξουν νέον ἡγούμενο.
Τότε ἦτο ἡ περίοδος τῆς νηστείας τῶν 'Αγίων 'Αποστόλων. ῞Οταν ἔφθασαν ὅλοι μαζί στήν στάνη, οἱ τσοπάνηδες μέ τόν π. Κλεόπα ἐκούρευαν τά πρόβατα. Τότε ὁ ἱεροδιάκονος Γυμνάσιος Πριστάβ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐκ φύσεως θαρρετός, τοῦ εἶπε:
-Πάτερ Κλεόπα, ἦλθε ὁ καιρός, ὅπως συνέβη καί μέ τόν Δαβίδ, ν' ἀφήσης τά παρόντα  πρόβατα καί ἀπό σήμερα θά ποιμαίνης τά λογικά πρόβατα! 'Ιδού, ἡ Σκήτη ἐκάη, ὁ Γέροντάς μας εἶναι τυφλός καί ἀσθενής καί οἱ μοναχοί διασκορπίζονται ἐδῶ κι ἐκεῖ! ῎Ελα νά βοηθήσης στήν ἀνακαίνισι τῆς Σκήτης μας! Σέ θέλουμε ὅλοι, σέ καλεῖ καί ὁ Γέροντάς μας ὁ π. 'Ιωαννίκιος, ὁ ὁποῖος πνευματικά μᾶς ἀνέθρεψε, ἀλλά στό ἑξῆς δέν ἠμπορεῖ πλέον!

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.


Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου