Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Ἀπέτυχε προσηλυτιστική προσπάθεια Χιλιαστῶν


Ἀπέτυχε προσηλυτιστική προσπάθεια Χιλιαστῶν

Ὑπό τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Πατερικῶν Μελετῶν «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός» τῆς Πιερίας ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις: «Τὴν Κυριακὴ 24/2/2013 συμπληρώθηκαν ἕξι ἑβδομάδες ἀφʼ ὅτου ἄρχισε ἡ ἀντιπαράθεση Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ μελῶν τῆς Βιβλικῆς καὶ Φυλλαδικῆς Ἑταιρείας “Σκοπιᾶς”, στὴν πλατεῖα Ἀριστοτέλους τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ Σάββατο 23/2/2013 εὐσεβής Χριστιανὸς, ποὺ περνοῦσε ἀπὸ τὴν πλατεῖα, καθὼς συνήθιζε, διαπίστωσε τὴν παρουσία εἴκοσι πέντε περίπου νεαρῶν προσώπων, κυρίως γυναικῶν, ψευδομαρτύρων, ἐνῶ ἦταν ἐμφανὴς ἡ ἀπουσία στελεχῶν τῆς Ἑταιρείας, τὰ ὁποῖα ἦταν παρόντα ὅλο τὸ τελευταῖο διάστημα.
Ὅπως καὶ τὴν περασμένη Κυριακὴ 17/2, ἔτσι καὶ τὸ Σάββατο 23/2 οἱ ψευδομάρτυρες δὲν ἐτόλμησαν νὰ στήσουν προθῆκες μὲ συνθήματα καὶ ἔντυπα πέριξ τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Βενιζέλου.
 Ἐπίσης δὲν ἐτόλμησαν νὰ μοιράσουν τὰ περιοδικὰ “Σκοπιὰ” καὶ “Ξύπνα”, τὰ ὁποῖα ἐκτυπώνονται στὴ Γερμανία καὶ φέρουν παρανόμως στὴν ταυτότητά τους “Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”.
Ὡστόσον ἡ παρουσία τους ἀποτελοῦσε πρόκληση, διότι στέκονταν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τὸ ὁποῖο ἔχει κτισθεῖ προσφάτως στὴν ἀνατολικὴ εἴσοδο τοῦ αὐλογύρου τῆς ἱστορικῆς ἐκκλησίας τῆς Παναγίας Χαλκέων.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἐδέχθη τὰ παράπονα εὐσεβῶν καὶ ἐνήργησε ἔλεγχο ταυτότητος τῆς ὁμάδος τῶν ψευδομαρτύρων καταδεικνύει ὅτι ὅλο τὸ προηγούμε- νο διάστημα ἐψεύδοντο ἰσχυριζόμενοι ὅτι εἶχαν σχετικὴ ἄδεια δημοσίας ἐκθέσεως τῶν προθηκῶν μὲ τὰ ἔντυπά τους στὸ κεντρικότερο σημεῖο τῆς Θεσσαλονίκης.
Τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ 24/2/2013, μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, Χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Μηνᾶ, Παναγίας Χαλκέων, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίας Θεοδώρας, Ἁγίας Σοφίας, Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, Ἁγίας Τριάδος, ἀκόμη καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Θεσσαλονίκης, συνέρρευσαν ἔχοντας ἐνημερωθεῖ καταλλήλως καὶ ἐφοδιασμένοι μὲ ἀντιαιρετικὰ φυλλάδια.
Μὲ αὐτά, ἄλλοι ἐνημέρωναν τοὺς διερχομένους καὶ ἄλλοι συνεβούλευαν τοὺς ψευδομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονταν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἔντονη ἀντίδραση καὶ δυσαρέσκεια τῶν πιστῶν. Ἔτσι ἡ προσηλυτιστική τους προσπάθεια ἀπέτυχε παταγωδῶς, ἐνῶ παρατηρήθηκε ἀπουσία τῶν στελεχῶν τους, τῶν ὁποίων τὰ στοιχεῖα εἶχε ζητήσει ἡ Ἀστυνομία τὴν προηγούμενη ἡμέρα. Δόξα πρέπει στὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ στὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθὼς καὶ στοὺς Ἁγίους τῆς πόλεώς μας γιὰ τὴν ἐξ ὕψους βοήθειάν τους»

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1966, 8 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου