Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν. Βασίλειο ἱεράτευμα. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας

Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν.

Στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν χαρίσματα καί διακονίες, πού ἔχουν ὡς ἀποστολή τήν οἰκοδομή τοῦ σώματος. Ὑπάρχουν βέβαια οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ εἰδική εὐθύνη μέσα σ’ αὐτήν.  Ποιά εἶναι ὅμως ἡ βάση τῶν λαϊκῶν; Μετέχουν κι αὐτοί κατά ὁποιονδήποτε ὑπεύθυνο τρόπο στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἤ εἶναι παθητικά μέλη της; Αὐτό ἐρχόμαστε νά ἐξετάσουμε σ’ αὐτό τό κεφάλαιο.

α) Βασίλειο ἱεράτευμα (σελ.315-316)

Κατά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας κάθε χριστιανός ἀνήκει σέ ἕνα νέο ἔθνος, πού εἶναι ἱερατικό καί βασιλικό ἔθνος· αὐτό τό «νέο ἔθνος» συνιστᾶ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προεικονίζεται αὐτό τό ἱερατικό καί βασιλικό ἔθνος. Ὁ Θεός προβαίνει στήν ἐκλογή τοῦ Ἰσραήλ διά νά εἶναι «λαός ἐκλεκτός.... βασίλειον ἱεράτευμα καί ἔθνος ἅγιον» (Ἔξοδ. ιθ΄ 5-6).  «Θά ὀνομασθεῖτε», λέγει ὁ Θεός στό λαό Του μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα, «ἱερεῖς τοῦ Κυρίου, λειτουργοί τοῦ Θεοῦ» (Ἡσ. ξα΄ 6).
Οἱ λόγοι τῶν προφητῶν βρίσκουν τήν τελική τους ἐκπλήρωση στό νέο λαό τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία.  Ὁ ἴδιος προφήτης σέ μεσσιανική προαναγγελία ὑπογραμμίζει:


«Εἴπατε στή θυγατέρα μου Σιών:
Ἰδού ὁ Σωτήρας σου ἔφθασε,
ἔχοντας τό μισθό καί τό ἔργο του.
Καί θά ὀνομάσει τό λαό αὐτό ἅγιο,
λυτρωμένο ἀπό τόν Κύριο.
Σύ δέ θά ὀνομασθεῖς πάλι περιζήτητη,
καί ὄχι ἐγκαταλελειμμένη»
(Ἡσ. ξβ΄11-13.Πρβλ.Γαλ.δ΄21-31.Ρωμ.θ΄6-8).

Ἡ ἔννοια τοῦ «βασιλείου ἱερατεύματος» ὑπάρχει στήν Παλαιά Διαθήκη καί προεικονίζει τήν γενική ἱεροσύνη τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. «Καί σεῖς», ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ ἀπόστολος Πέτρος, «σάν ζωντανοί λίθοι, οἰκοδομεῖσθε σέ οἶκο πνευματικό, ἱερατεῖο ἅγιο, γιά νά προσφέρετε θυσίες πνευματικές, εὐπρόσδεκτες στόν Θεό διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» ( Α΄ Πέτρ. β΄5).

Ἐδῶ ὁ ἀπόστολος δέν ἀναφέρεται σέ κάποια εἰδική τάξη μέσα στό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά σέ ὅλους τούς πιστούς, πού συγκροτοῦν τήν Ἐκκλησία, μέ ἀκρογωνιαῖο λίθο καί κεφαλή τόν ἴδιο τόν Χριστό, τόν πρωτότοκο ἀδελφό μας (Ἐφεσ. α΄22, ε΄23.Κολ.α΄18).
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ «ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς», πού μᾶς ἔκαμε «ἕνα βασίλειο, ἱερεῖς γιά τόν Θεό καί Πατέρα Του» (Ἀποκ. α΄5-6), γιά νά βασιλεύσουμε ἐπί τῆς γῆς (Ἀποκ. ε΄10).
Κάθε μέλος λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύτιμο καί ἔχει μεγάλη εὐθύνη μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας·  ἀνήκει σέ γένος βασιλικό καί ἱερατικό.


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
 «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
 Ἔτος 1994
     σελίδες 315 -316
      Ἐκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου:   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου