Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

ELAN VITAL. Μία ἀκόμη γκουρουϊστική κίνησις. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος


  ELAN VITAL
Μία ἀκόμη γκουρουϊστική κίνησις

Πρόκειται γιά τήν γκουρουϊστική κίνηση, ἡ ὁποία παλαιότερα ἦταν γνωστή μέ τήν ὀνομασία «Ἀποστολή τοῦ Θείου Φωτός» (Divine Light Mission).
Ἡ κίνηση ἱδρύθηκε στήν Ἰνδία τό 1960 ἀπό τόν Sri Hansji Maharaj (1890–1966), τόν ὁποῖο διαδέχθηκε στήν ἡγεσία τῆς ὀργάνωσης ὁ γιός του, ὁ γκουρού Maharaj Ji σέ ἡλικία 8 χρονῶν. Πρόκειται γιά τόν σημερινό γκουρού, πού γεννήθηκε στό Χαριντγούρ τῆς Ἰνδίας στίς 10–12– 1957. Ἀπό μικρό παιδί, ἀφοῦ πρῶτα εἶχε ἀναγορευτεῖ ὡς τέλειος διδάσκαλος (Satguru), στήν κηδεία τοῦ πατέρα του θεωρήθηκε ὡς ἡ δῆθεν ἀνώτερη φανέρωση τοῦ «θεοῦ».
Ὁ ἴδιος εἶχε διακηρύξει τότε: «ὁ Maharaj Ji εἶναι ἐδῶ, βρίσκεται παρών ἀνάμεσά σας. Ἀναγνωρίστε τον, λατρέψτε τον, ὑπακοῦστε τον»1 (σ.Σ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας). Στίς 8–11–1970 στό Νέο Δελχί τῆς Ἰνδίας, γιά νά τιμήσει τά γενέθλια τοῦ νεκροῦ πατέρα του, παρουσία χιλιάδων ὀπαδῶν του, ὅπως διαβάζουμε σέ ἑλληνικό ἔντυπο τῆς κίνησης, δήλωνε γιά τόν ἑαυτό του:
«Ὁ Κύριος, ὁ Ἀληθινός Ἅγιος, ὁ Ἀληθινός Γκουρού Maharaj Ji ἔχει ἐνσαρκωθεῖ σʼ αὐτό τόν κόσμο. (…) Παράδωσε τά ἡνία τῆς ζωῆς σου σέ μένα καί θά σοῦ δώσω τέτοια εἰρήνη, πού ποτέ δέ θά πε- θάνει. Ἕλα σέ μένα καί θά δώσω Λύτρωση» (σ.Σ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας).
Ἀπό τούς ὀπαδούς του, σύμφωνα μέ παλαιότερες δηλώσεις τους, στό περιοδικό Stern τόν Νοέμβριο τοῦ 1979, λατρεύεται «ὡς Κύριος τοῦ Παντός, ὡς ὁ μοναδικός τέλειος διδάσκαλος, ὡς ἡ μέγιστη ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει δεῖ αὐτός ὁ πλανήτης».
Τή δεκαετία τοῦ 1970 ἡ δημοτικότητα τοῦ Maharaj Ji στά δυτικά ἀκροατήρια εἶχε φθάσει στό ὑψηλότερο σημεῖο της2. Τό 1974 παντρεύτηκε τήν εἰκοσιτετράχρονη, ἀμερικανικῆς καταγωγῆς, γραμματέα του Marolyn Johnson, γιά τήν ὁποία ἰσχυρίστηκε ὅτι ἦταν ἐνσάρκωση μιᾶς ἀπό τίς θηλυκές θεότητες τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, τῆς θεᾶς Durga3.
Τό γεγονός αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τόν πολυτελῆ τρόπο διαβίωσής του τόν ἔφερε σέ ἐντονώτατες προστριβές μέ τή μητέρα του καί τά ἀδέλφια του, πού τόν ἀπομάκρυναν ἀπό τήν ἡγεσία τῆς κίνησης στήν Ἰνδία4.
Ὕστερα ἀπό αὐτό τό γεγονός ἀπό τό 1981 θά δραστηριοποιηθεῖ στή Δύση καί μέ τήν ὀνομασία «Spiritual Life Society». Τό 1987 ἡ κίνηση μετονομάστηκε σέ Elan Vital5 καί ὁ Maharaj Ji σήμερα ὀνομάζεται Prem Ravat καί παρουσιάζεται, σύμφωνα μέ ἕνα ἑλληνικό ἔντυπο τῆς κίνησης ὡς «διεθνῶς ἀναγνωρισμένος ὁμιλητής, πού ἀπευθύνεται στήν ἔμφυτη ἀναζήτηση, πού ἔχουμε ὅλοι μας γιά τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν κατανόηση καί τή χαρά τῆς ζωῆς».

2. Ἄλλες ὀνομασίες τῆς κίνησης 

Ἡ ἐν λόγῳ γκουρουϊστική κίνηση δραστηριοποιεῖται σήμερα καί μέ τίς ὀνομασίες:
 Ι) Divine United Organizations,
 II)The PremRavat Foundation.

3.Διεθνεῖς δραστηριότητες 

Ἡ κίνηση διατηρεῖ δορυφορικό κανάλι μέ τήν ὀνομασία “Maharaj Ji”. Οἱ ἐκπομπές του συνήθως εἶναι στήν ἀγγλική γλῶσσα, ἀλλά στά δορυφορικά προγράμματα ὑπάρχουν ἐκπομπές στά Ἰταλικά, Γαλλικά καί Ἱσπανικά. Δύο φορές τήν ἑβδομάδα ὑπάρχει μετάφραση τῶν ἐκπομπῶν τοῦ γκουρού στά Γερμανικά, Πορτογαλικά καί στά Ἑλληνικά. Οἱ δορυφορικές ἐκπομπές τοῦ καναλιοῦ«Maharaj Ji» ὑποστηρίζονται ἀπό τον ὀργανισμό Elan Communications, πού ἑδρεύει στήν Μαδρίτη.
Ὁμιλίες τοῦ γκουρού προβάλλονται καί στό ἐλεύθερο δορυφορικό μή συνδρομητικό κανάλι “ Words of Peace”. Ἡ κίνηση ἐκδίδει τά ἔντυπα:
α) Inspiration,
β)Wort,
γ) And it is Divine.

 4. Ἡ παρουσία της στήν Ἑλλάδα

 Στήν Ἑλλάδα ἡ ἐν λόγῳ γκουρουϊστική κίνηση δραστηριοποιεῖται μέ τούς κάτωθι συλλόγους:
α) «Ἀκαδημία Ράτζ Γιόγκα», πού ἱδρύθηκε ὡς σωματεῖο τό 1975 καί
β) «Ἐκπαιδευτικός Σύλλογος Elan Vital».
 Πρέπει ὅμως νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀπήχηση τῆς κίνησης αὐτῆς στήν Ἑλλάδα εἶναι σχετικά μικρή.

5. Ἡ θέση τοῦ Maharaj Ji γιά τόν Χριστό 

Οἱ περί τοῦ Χριστοῦ ἀντιλήψεις τοῦ γκουρού καί τῶν ὀπαδῶν του γιά τόν Χριστὸ δὲ διαφέρουν πολύ ἀπό τίς ἄλλες γκουρουϊστικές κινήσεις. Ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς εἶναι ἁπλῶς ἕνας διδάσκαλος μιᾶς πολύ παρωχημένης ἐποχῆς.
Δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τόν σύγχρονο ζωντάνο –διδάσκαλο «θεό», τόν γκουρού Maharaj Ji 6. Ὁ ἴδιος ζητοῦσε ἀπό τούς ὀπαδούς του νά τόν λατρεύουν ὡς Θεό, ὡς τόν Κύριο τοῦ Παντός7. Σέ ὕμνο τῶν ὀπαδῶν του ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «Ἡ Βίβλος, τό Κοράνι, Ραμαγιάνα καί Γκιτά ψάλλουν τή δόξα τοῦ ὀνόματός σου» (σ.Σ. ἐννοεῖται τοῦ Maharaj Ji)8.
 Ὅπως καί οἱ ἄλλοι γκουρού δέν θά διστάσει νά χρησιμοποιεῖ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς στά πλαίσια μιᾶς προσπάθειας ἰνδουϊστικῆς κατανόησής τους. Βεβαίως δέν ἀπουσιάζουν ἀπό αὐτή τήν πρακτική προσεγγίσεις – ἑρμηνεῖες, πού ἀγγίζουν τά ὅρια τῆς φαιδρότητας.
Ἔτσι π.χ. ἐφαρμόζοντας στόν ἑαυτό του τό Μάρκου 13, 26 «ὄψονται τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις», ἔχει διατυπωθεῖ ἡ θέση, ὅτι ὁμιλεῖ γιά τόν Maharaj Ji, πού πετάει μέ ἀεροπλάνο π.χ. γιά τό Λονδίνο9.(!)


 Ὑποσημειώσεις:

1. Βλ. R.Clements, Ὁ Θεός καί οἱ Γκουρού, (μτφρ: Σ. Φίλος), 19852, σ. 22.
2. Βλ. J. Finger, Divine Light Mission, στό LSSW, στ. 179.
3. Βλ. J. G. Melton, Encycopedic Handbook of Cults in America, 1992, σ. 219.
4. Βλ. J. Finger, Divine Light Mission, στό LSSW, στ.179.
5. Βλ. G. Chryssides, Historical Dictionary of New Religious Movements, 2001, σ. 115.
6. Βλ. Πρωτ. Β. Γεωργόπουλου, Οἱ Γκουρού καί ὁ Χριστός, 2006, σσ. 35- 36.
7. Βλ. F. W. Haack, Die neuen jugendreligionen, 197918, σ.49.
8. Βλ. F. W. Haack, Ὅπ. π., σ. 49.
9. Βλ. R. Clements, Ὁ Θεός καί οἱ Γκουρού, ὅπ. π., σ. 25.

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1966, 8 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου