Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Ἑβδομάδα προσευχῆς γιά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Ἄλλο ἕνα δόλιον τέχνασμα τοῦ παπισμοῦ


Ἑβδομάδα προσευχῆς γιά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Ἄλλο ἕνα δόλιον τέχνασμα τοῦ παπισμοῦ

Τά τεχνάσματα  τοῦ Βατικανοῦ, γιὰ νὰ «τουμπάρει» τοὺς Ὀρθοδόξους δὲν ἔχουν μετρημό. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ὕπουλα τεχνάσματά του εἶναι καὶ ἡ «Ἑβδομάδα προσευχῆς γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν».
Τὸν περασμένο μήνα ὀργανώθηκαν σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους παπικὲς «ἐκκλησίες» προσευχὲς «γιὰ τὴν ἑνότητα», προσκαλώντας ὀρθοδόξους καὶ προτεστάντες (ἄκουσον, ἄκουσον) νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεὸ νὰ κάμει τὴν ἕνωση, λὲς καὶ ὁ Θεὸς εἶναι τὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἕνωση τῶν Χριστιανῶν καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι!
Σύμφωνα μὲ ἄλλη λογικὴ ἐκδοχή: νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεὸ νὰ φωτίσει ὅλους τούς αἱρετικούς, κατὰ τοὺς παπικοὺς ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους, ποὺ κατὰ τὴν «Ἁγία Ἕδρα» ἔχουμε «ἔλλειμμα πίστεως», νὰ ἑνωθοῦμε, νὰ ὑποταχθοῦμε καλλίτερα, στὴν «ἀλάνθαστη» παπικὴ «ἐκκλησία», τὴν ὁποία διευθύνει ὁ πάπας ὁ «ἀλάθητος»!
Ἂν κάποιος βλέπει ἄλλη ἑρμηνεία σὲ αὐτὸ τὸ παπικὸ τέχνασμα ἂς μᾶς τὸ πεῖ!
Ἀλλά, ὅπως πλειστάκις ἔχουμε γράψει, ὁ μηχανορράφος παπισμὸς κάνει πολὺ καλὰ τὴ δουλειά του, γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὸ καταχθόνιο σχέδιό του νὰ ὑποτάξει ὅλους τούς Χριστιανοὺς καὶ «Χριστιανοὺς» στὴν παντόφλα τοῦ πάπα.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ προθυμία ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων νὰ σπεύδουμε σὲ τέτοιες ἀνίερες καὶ βλακώδεις συμπροσευχές. Δὲ μᾶς ἀρκοῦν οἱ ἀέναες εὐχὲς καὶ δεήσεις «περὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θέλουμε νὰ τὰ «ποῦμε τοῦ Θεοῦ» ἀντάμα μὲ τοὺς φραγκοπαπάδες; Ἂς τὸ χωνέψουμε καλὰ πὼς ὅσες συμπροσευχὲς καὶ ἂν κάνουμε στὸ Θεὸ μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἕνωση δὲ θὰ γίνει, διότι τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13) δὲ θὰ ἐπιτρέψει νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν πλάνη καὶ τὸ ψέμα!
Τὴν ἕνωση θὰ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς, ὅταν οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ καὶ προτεστάντες ἀπορρίψουν τὶς πλάνες τους καὶ ἐπιστρέψουν στὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1966, 8 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου