Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Ἐκθεμελιώνουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑβρίζοντες ἁγιορείτας καὶ Ὀρθοδόξους θεολόγους. Ἰωάννου Τάτση


Ἐκθεμελιώνουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑβρίζοντες ἁγιορείτας καὶ Ὀρθοδόξους θεολόγους

 Ἰωάννου Τάτση Θεολόγου

Οἱ συντάκτες τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου βρίσκονται σὲ πανικὸ καὶ ἐφορμοῦν κατὰ πάντων. Δὲν εἶναι καθόλου βέβαιοι οὔτε οἱ ἴδιοι ὅτι θὰ καταφέρουν νὰ πετύχουν τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Προγράμματός τους στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Γιʼ αὐτὸ καθένας ποὺ τολμάει νὰ κρίνει τὸ ἔργο τους, νὰ ζητήσει ἀναθεώρηση ἢ ἀπόσυρση τοῦ Προγράμματος, ποὺ ἐκπόνησαν, μπαίνει στὸ στόχαστρό τους.
Θεωρεῖτε ὕβρις πρὸς τὸ πρόσωπό τους καὶ ἡ παραμικρὴ κριτικὴ, ποὺ ἀσκεῖται ἐπὶ τοῦ πιλοτικὰ ἐφαρμοζόμενου Προγράμματος, ποὺ εἰσηγήθηκαν.

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ πραγματικὴ «ἐκστρατεία» ἀρθρογραφίας, ἐπαφῶν καὶ συναντήσεων μὲ πρόσωπα ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ, προκειμένου νὰ ἀποδείξουν ὅτι τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν, ποὺ ἐκπόνησαν, εἶναι καὶ χριστιανικὸ καὶ σύγχρονο καὶ ἀναγκαῖο γιὰ τὴν παιδεία μας καὶ παιδαγωγικὰ ὀρθὸ καὶ θεολογικὰ ὀρθόδοξο.
Παράλληλα προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι οἱ ἴδιοι ἔχουν πέσει θύματα συκοφαντικῆς, ψευδοῦς, ἀνεύθυνης καὶ ἀντιεπιστημονικῆς κατακρίσεως ἀπὸ ἀναχρονιστικούς, συντηρητικούς, ὀπισθοδρομικούς, φανατικούς, ζηλωτές, σκοταδιστές, φονταμενταλιστὲς θεολόγους, πανεπιστημιακοὺς καθηγητές, μοναχούς, ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους.

Πρὸς πᾶσα κατεύθυνση διακηρύσσουν ὅτι οἱ ἀντιτιθέμενοι στὸ σωτήριο ἔργο τους «θὰ καταστρέψουν τὸ μάθημα», διότι δὲν ἔχουν οὔτε τὴν ἐπιστημοσύνη, οὔτε τὴν προνοητικότητα, ποὺ δῆθεν ἔχουν αὐτοὶ «οἱ ἐμπειρογνώμονες»!
Ἐκεῖνοι καὶ μόνον ἐκεῖνοι «οἱ ἐκλεκτοὶ» γνωρίζουν τί πρέπει νὰ γίνει! Ἐκεῖνοι καὶ μόνον ἐκεῖνοι «οἱ ἐπίλεκτοι» μποροῦν νὰ σώσουν τὸ μάθημα…«ἀλλάζοντάς του τὰ φῶτα»(!), φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτο, ἐφόσον τὰ Προγράμματα αὐτὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ.
Δὲν λένε ὅμως ποτὲ ἀπὸ ποιοὺς θὰ τὸ σώσουν καὶ μὲ ποιὸ τρόπο, ἐφόσον διατείνονται ὅτι τελικὰ τὸ μάθημα καὶ μὲ τὸ δικό τους Πρόγραμμα, παραμένει ὀρθόδοξο!
Ἆραγε ἔχουν λάβει ὑπόψη στοὺς σχεδιασμοὺς τους «οἱ εἰδικοὶ ἐπὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», τὶς δύο ἐπιστολὲς, πού ἐστάλησαν τὸ 2010 ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρὸς θεολόγους, ὅπου διαφαίνονται οἱ προθέσεις του γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
Μήπως θεωροῦν τελικά, ἀφελεῖς καὶ τοὺς «φίλους» καὶ τοὺς «ἐχθρούς» τοῦ μαθήματος;
Μήπως πιστεύουν ὅτι λέγοντας στοὺς μὲν ὅτι τὸ μάθημα εἶναι ὀρθόδοξο καὶ στοὺς ἄλλους ὅτι εἶναι «ἀνοιχτὸ»- θρησκειολογικὸ θὰ καταφέρουν νὰ τοὺς ξεγελάσουν;
Μὲ αὐτὰ τὰ ὑποκριτικά, ἐπικοινωνιακὰ τερτίπια εἶναι δυνατὸν νὰ σταθεῖ τὸ μάθημα στὸ σχολεῖο;

Εἶναι ἀμετανόητοι καὶ ἄκαμπτοι. Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ στόχο τους, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ «περάσει» τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν τους καὶ νὰ γενικευθεῖ ἡ ἐφαρμογή του σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, τὰ «βάζουν» μὲ ὅλους:
Πρῶτον, μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς ἐπισκόπους, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν μὲ τὶς παρεμβάσεις τους καὶ τὴ στάση τους νὰ βγεῖ μία θετικὴ, γιὰ τὸ Πρόγραμμά τους, ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου, ἡ ὁποία θὰ τοὺς εἶναι χρήσιμη ὡς ἐπιχείρημα πρὸς τὴν Πολιτεία, ὅτι δηλαδὴ καὶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς προωθούμενες ἀλλαγές.
Εἶναι ἀνάστατοι γιατί δὲν κατάφεραν νὰ πετύχουν τὸ στόχο τους αὐτὸ, παρόλο ποὺ εἶναι γνωστὲς στοὺς «παροικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ», οἱ ἐκκλησιαστικὲς διασυνδέσεις τους.

Δεύτερον, τοὺς φταῖνε οἱ Ἁγιορεῖτες καὶ κυρίως οἱ δύο σεβάσμιοι Γέροντες, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου π. Γεώργιος καὶ ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων π. Βασίλειος, ποὺ μὲ κείμενα – παρεμβάσεις τους ἀντιτάχθηκαν ξεκάθαρα στὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν.
Παραπλανήθηκαν, λένε διότι ἔπεσαν θύματα παραπληροφόρησης! Δὲν διστάζουν μάλιστα, νὰ παραδώσουν «μαθήματα μετάνοιας» καὶ ἀσκητικῆς ζωῆς στοὺς σεβάσμιους Γέροντες, ποὺ ἀνάλωσαν τὴ ζωή τους στὸ Ἅγιον Ὄρος!
Ἴσως ὅμως ἂν οἱ σεβαστοὶ Γεροντάδες ἀσπάζονταν τὴν «ἐμβάδα» τῶν εἰσηγητῶν τοῦ Προγράμματος νὰ τοὺς συγχωροῦνταν τὸ τόλμημα νὰ ἐκφέρουν τὴν ἀντίθετη γνώμη τους.
Κάλεσαν μάλιστα, τὸν π. Βασίλειο σὲ «ἀπολογία» καὶ ἐνῶ αὐτὸς μὲ αὐθόρμητο τρόπο καὶ ἀγαθότητα καρδιᾶς τοὺς μίλησε, αὐτοὶ κατόπιν δὲν δίστασαν νὰ δημοσιοποιήσουν ὅσα λέχθηκαν σὲ αὐτὲς τὶς «κλειστὲς-ἰδιωτικὲς» συζητήσεις, ποὺ εἶχαν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς μὲ τὸν π. Βασίλειο, παρουσιάζοντάς τα ἀπὸ τὴ δική τους σκοπιὰ καὶ μὲ δικά τους σχόλια, ὅπως ἤθελαν τὰ πράγματα.

Αὐτὸ εἶναι λοιπὸν τὸ ἦθος, πού φέρνει ἡ «σύγχρονη» θεολογία τους; Ὅλη αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ὅμως, ἀφήνει μᾶλλον μία ὀδυνηρὴ ἐπίγευση, ποὺ μονάχα μὲ ὅρους πνευματικῆς πατροκτονίας μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ!
Καλοῦνε τοὺς πάντες καὶ κυρίως τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες νὰ διαβάσουν τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ νὰ μὴ ἀκοῦνε τὶς φῆμες, ποὺ διασπείρουν οἱ ἀκραῖοι… Νὰ καὶ κάτι μὲ τὸ ὁποῖο συμφωνοῦμε μὲ τοὺς συντάκτες τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν!
Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν ἀπὸ κάθε ἐνδιαφερόμενο εἶναι πράγματι αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ μελέτη τοῦ Προγράμματος θὰ φανερώσει στὸν καθένα τὸ μέγεθος τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος, ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ αὐτό.

Τρίτον, τοὺς φταῖνε οἱ Θεολόγοι, πανεπιστημιακοὶ καὶ καθηγητὲς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Σὲ αὐτοὺς σχεδὸν ἀπαγορεύουν τὴν ἔκφραση γνώμης, τὴν ἐλευθερία κινήσεων καὶ παρεμβάσεων πρὸς διάφορους φορεῖς, προκειμένου μόνον αὐτοὶ νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ προνόμιο.
Πρέπει ὅλοι νὰ μείνουμε ἀδρανεῖς καὶ νὰ ἀφήσουμε ἀνοιχτὸ τὸ πεδίο σὲ ἐκείνους μόνο, γιὰ νὰ μποροῦν ἀνενόχλητοι νὰ προχωρήσουν τὰ σχέδιά τους.
Αὐτὴ ἡ συμπεριφορά τους φανερώνει ὅτι διακατέχονται ἀπὸ μία ἰδιοκτησιακὴ ἀντίληψη ἀπέναντι στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Κάνουν ὅμως μεγάλο λάθος, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι μόνο δικό τους, ἀλλὰ εἶναι κτῆμα ὅλου τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ λαοῦ καὶ ὅλοι τὸ πονᾶμε καὶ τὸ ἀγαπᾶμε.
Ἤδη γράψαμε ἀρκετὰ καὶ δὲν ἀξίζει περαιτέρω ἀναλύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἡ τακτικὴ, ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ συντάκτες τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν, γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ οὔτε ἔχει καμία σημασία νὰ μιλάει κανεὶς σὲ ὦτα μὴ ἀκουόντων.
Ἕνα μόνο πρέπει νὰ γνωρίζουν: Δὲν πρόκειται νὰ παύσουμε νὰ ἐπαγρυπνοῦμε, νὰ ἀντιστεκόμαστε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ἐνάντια στὴν καταστροφὴ τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς, ποὺ ἐπιφέρει τὸ Πρόγραμμά τους.
 Ὁ ἀγώνας μας αὐτὸς θὰ συνεχισθεῖ μέχρι τὴν ἀπόσυρσή του διότι, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει οἱ οὐκ ὀλίγες ἐμπεριστατωμένες κριτικές, αὐτὸ ἀντιβαίνει στὶς ἀρχὲς τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης, τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματος γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

Καὶ κάτι τελευταῖο. Μὲ ὅλα ὅσα ἀνίερα καὶ αὐταρχικὰ λέγουν καὶ πράττουν ἔχουν ἀναιρέσει ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸ σεβασμό τοῦ ἄλλου, τὴν «ἀνοιχτότητα», τὸ «διάλογο», τὴν ἀποδοχὴ τῆς «ἑτερότητας» καὶ τὰ παρόμοια, ποὺ τόσο μεγαλόφωνα διακηρύσσουν.

Ὁρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1950  16 Νοεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου