Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

Ἱεραποστολικό συνέδριο στήν Καμτσάτκα. (Μέρος Γ')


  Ἱεραποστολικό συνέδριο στήν Καμτσάτκα. (Μέρος Γ')
  Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

»Ἀδελφοί, δέν μποροῦμε νά ἐπαναπαυθοῦμε, κάνοντας στόν ἰθαγενή μιά στοιχειώδη κατήχηση, βαπτίζοντάς τον καί κρεμώντας στό λαιμό του ἕνα σταυρό. Ὀφείλουμε νά σταθοῦμε μέ ἱερό δέος καί μέ βαθειά συναίσθηση εὐθύνης ἀπέναντι στό πάντιμο ἔργο τῆς ἁλιείας ψυχῶν, πού ἐπιτελοῦμε.
 Νά βιώσουμε ὅλο τό μεγαλεῖο τοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ὅλη τήν τραγικότητα τοῦ προβλήματος πού παρουσιάζει.
Ν’ ἀναπληρώσουμε, μέ τίς μεγαλύτερες δυνατές θυσίες, τά κενά πού ὑπάρχουν.  Νά συντονιστοῦμε –καί θά βροῦμε τρόπους γι’ αὐτό -ὥστε νά ἐξασφαλίσουμε τή συχνότερη καί οὐσιαστικότερη δυνατή ἐπικοινωνία τόσο μεταξύ μας ὅσο καί μέ τό νεόφυτο ἰθαγενές ποίμνιό μας. 
Τώρα, δόξα τῷ Θεῷ, μέ τή δραστηριοποίηση τῆς ἀδελφότητος σ’ ὅλη τή χώρα, ἔχουμε ἐπάρκεια ὑλικῶν μέσων καί ἱκανοποιητικές οἰκονομικές δυνατότητες. Γι’ αὐτό καί ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγάλη.
»Πρέπει, βέβαια, νά παραδεχθοῦμε, ὅτι ἡ σπανιότητα τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων δέν ὀφείλεται σέ νωχέλεια, ἀμέλεια ἤ ὀλιγωρία τῶν ποιμένων.
Κάθε ἱερέας-ἱεραπόστολος εἶναι ἐφημέριος κάποιου μεγάλου χωριοῦ, ὅπου ὀφείλει ν’ ἀνταποκρίνεται συνεχῶς καί μέ συνέπεια στίς ἐφημεριακές του ὑποχρεώσεις, καί ταυτόχρονα δάσκαλος κάποιου ἐνοριακοῦ σχολείου. Ἔτσι δέν ἔχει τή δυνατότητα ν’ ἀπομακρύνεται συχνά καί γιά μεγάλα διαστήματα, ὥστε νά φτάσει καί στούς πιό ἀπομακρυσμένους οἰκισμούς τῆς ἀπέραντης τούντρας ἤ τῶν δύσβατων ὀρεινῶν περιοχῶν τοῦ τόπου μας.
»Πρέπει, παρ’ ὅλ’ αὐτά, νά πάρουμε κάποια μέτρα, ὥστε νά ἐπιτευχθῆ ἡ δημιουργία μιᾶς, κατά τό δυνατό, πιό στενῆς καί συστηματικῆς ἐπαφῆς ποιμένων καί ποιμνίου. 
Καί νομίζω ὅτι, μέ τίς παροῦσες συνθῆκες καί μέ τούς λίγους ἀνθρώπους πού διαθέτουμε, αὐτό μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μόνο μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἱεραποστολικῶν σταθμῶν καί τήν καθιέρωση τοῦ θεσμοῦ τῶν περιοδευόντων ἱεραποστόλων.  Θά χτίσουμε στά πιό προστιτά μέρη ὅσο μποροῦμε περισσότερα μικρά συγκροτήματα, πού θά περιλαμβάνουν ὁπωσδήποτε ἐκκλησία, σχολεῖο καί ὑγειονομικό σταθμό...
»Σάν παράδειγμα εὐεργετικῆς ἐπιδράσεως συστηματικοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου σᾶς φέρνω τήν ἀληθινά ἐντυπωσιακή περίπτωση τοῦ χωριοῦ Ἅγιος Ἰωάσαφ, στό ὁποῖο καί πραγματοποιοῦμε τό συνέδριό μας. Ὅλοι σας μπορεῖτε εὔκολα νά διαπιστώσετε τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς τῶν ντόπιων κοριάκων. 
Μιά ἀλλαγή ὁλοφάνερη ὄχι μόνο ἀπό νέα κτίσματα –τήν ἐκκλησία, τό σχολεῖο, τά ξύλινα σπιτάκια-, ὄχι μόνο ἀπό τήν ἐξαφάνιση τῶν συνηθειῶν ὅπως ἡ καύση τῶν νεκρῶν, οἱ ζωοθυσίες, ἡ μαγεία, ἡ πολυγαμία, ἀλλά καί ἀπ’ αὐτά τά γαλήνια καί χαρούμενα πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀπαλλαγμένων ἀπό τήν καταθλιπτική ἐξουσία τῶν πονηρῶν πνευμάτων.
»Ὁ κόσμος τοῦ Ἁγίου Ἰωάσαφ γνωρίζει τώρα τό χριστιανικό του ὄνομα καί ἔχει ἀποκτήσει ἐπώνυμο. Τό σπίτι του εἶναι νοικοκυρεμένο. Ἔχει εἰκονοστάσι μέ πολλές εἰκόνες, ἀνάβει μπροστά τους καθαρό κερί καί προσεύχεται καθημερινά.  Προσέχει τήν ὑγιεινή τῆς κατοικίας, τῆς ἐνδύσεως καί τοῦ σώματός του. Ὅταν ἀρρωστήσει, ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στήν ἰατρική μας καί ὄχι στά μαγικά μέσα τοῦ σαμάν. 
Στέλνει τά παιδιά του στό σχολεῖο μας, ὅπου ἔρχεται κάποτε καί ὁ ἴδιος γιά νά διδαχθεῖ. Ἐμπιστεύεται ἀπόλυτα τόν ἱερέα, τόν ὑπακούει, καί σέ κάθε πρόβλημά του ζητάει τή συμβουλή του.  Καί ὅλη αὐτή ἡ ἀλλαγή συντελέστηκε σ’ ἕνα τόπο, πού εἶχε ἕναν ἀπό τούς σκληρότερους μάγους σαμάν.
»Πῶς ἔγιναν ὅλ’ αὐτά; Μέ τή συστηματική ἱεραποστολική, κατηχητική καί ποιμαντική ἐργασία, μέ τή συνεχή παρουσία τῶν ἱεραποστόλων, μέ τήν ἀδιάκοπη καθοδήγηση καί διαφώτιση τῶν ἰθαγενῶν.

    Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.265-274

Ἀναβάσεις
2  Ὀκτωβρίου 2013

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου