Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Όγδοη συνομιλία (ερωτ. 200-204)


 Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Όγδοη συνομιλία (ερωτ. 200-204)

200.Ποιες είναι οι πτέρυγες της ψυχής με τίς όποιες μπορεί να πετάξει στην αιώνια ζωή;

Δύο είναι οί πτέρυγες της ψυχής για την σωτηρία της ό φό¬βος του Θεού καί ό φόβος του θανάτου. Αφού ό Θεός έπλασε τον Αδάμ καί τον έβαλε στον παράδεισο, τον όπλισε με τον φόβο του θανάτου, λέγοντας του: «Από παντός ξύλου του εν τω παράδεισο βρώση φάγει, από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, ου φάγεσθε άπ' αυτού ή ο αν ήμερα φάγητε άπ' αυτού, θανάτω αποθανείσθε» (Γεν.2,17). Όταν ό διάβολος αφόπλισε τον Αδάμ από τον φόβο του θανάτου, λέγοντας του «Ου θανάτω αποθανείσθε» (3,4), τότε αμέσως τον νίκησε καί τον φόνευσε. Όποτε καί εμείς, εάν θέλουμε να σωθούμε καί να φθάσουμε στον Χριστό, σ' αυτές τίς δύο πτέρυγες να στηριχθούμε, με τίς όποιες νικιούνται όλες οί παγίδες του διαβόλου καί το ταξίδι της ζωής μας τελειώνει ειρηνικά.

201. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο πού πρέπει να προσφέρουμε στον Χριστό;

    Το μεγαλύτερο δώρο πού πρέπει να δώσει ό χριστιανός στον Χριστό είναι ή θυσία, δηλαδή να θυσιάσει τον εαυτό του για τον Θεό, όπως θυσιάστηκαν οί Μάρτυρες, οί Όσιοι, οί Ερημίτες καί όλοι οι Δίκαιοι. Χωρίς θυσία κανείς δεν μπορεί να σωθεί, καθώς λέγει ό ίδιος ό Ιησούς Χριστός: «ό ύπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται».

202. Πώς μπορούμε να φθάσουμε στην γνώση του Θεού; Ποια είναι ή ανώτερη οδός για την πνευματική γνώση;

    Τρεις είναι αϊ οδοί με τίς όποιες φθάνουμε στην γνώση καί μυστική ένωση με τον Θεό: Ή θεολογία, ή άσκησης καί ή αγία προσευχή. Με αυτές τίς τρεις οδούς βρήκαν όλοι οί άγιοι την τελειότερη βαθμίδα της ενώσεως με τον Θεό καί ειδικότερα με την έκσταση και θεωρία του Θεού, δηλαδή με την αρπαγή με το σώμα ή χωρίς το σώμα, όπως ανέβηκε καί ό Απόστολος Παύλος.
Άπ' αυτές ή πρώτη καί πλέον εύκολη σε όλους είναι ή ιερά προσευχή, όταν γίνεται με πίστη καί με όλη την καρδιά. Με αυτήν ενωνόμαστε ευκολότερα με τον Θεό καί χωρίς αυτή απομακρυνόμαστε πολύ από τον Θεό, όπως λέγει ένας άγιος πατήρ: «Ό άνθρωπος τίποτε περισσότερο δεν έχει ανάγκη από τον Θεό όσο από την ιερά προσευχή».

203.    Ποια είναι ή δυνατότερη προσευχή πού ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό;

    Υπάρχουν πολλά είδη προσευχής, όπως με την γλώσσα, με τον νου καί με την καρδιά. Ή υψηλότερη προσευχή είναι ή προσευχή της καρδίας, πού συνοδεύεται με ταπείνωση, συντριβή καί δάκρυα. Να μη αποδίδουμε περισσότερο βάρος στην προσευχή των αναγνώσεων, δηλ. στην προφορική προσευχή.
 Αυτή είναι ή πλέον αδύνατη προσευχή, διότι δεν ενώνει τον νου με την καρδιά.
Ή νοερά προσευχή είναι ανώτερη από την προφορική διότι συμμετέχει σ' αυτή καί ή σκέψης, δηλ. ή προσοχή του νου. Αυτός πού προσεύχεται με την προσοχή της διανοίας του, σε όσα απαγγέλλει, αυτός προσεύχεται νοερά, αλλά αυτό δεν είναι ή τελειότητα της προσευχής.
 Οι  Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι ή νοερά προσευχή είναι προσευχή με ένα πόδι, δηλ. μισή προσευχή, διότι παραμένει στο κεφάλι καί δεν συμμετέχει σ' αυτή καί ή καρδιά. 'Αλλά όταν στην προσευχή ενωθεί ο προσευχής, δηλ. φθάσαμε στην υψηλότερη προσευχή, πού ονομάζεται καρδιακή προσευχή.
 Τα σημεία ότι φθάσαμε σ' αυτό το υψηλό είδος της προσευχής είναι: Μία δυνατή θέρμη στο μέρος της καρδιάς, ένας παντοτινός πόθος καί ζήλος για τον Θεό, μία ανέκφραστη αγάπη για τους ανθρώπους καί για όλη την κτίση, μία απερίγραπτη πνευματική χαρά, μία πραότης, μία πηγή δακρύων πού προκαλούν ταπείνωση καί φέρνουν την αφοβία του θανάτου.

204. Ποιος είναι ό καλλίτερος διδάσκαλος της προσευχής;

    Είναι αυτή ή ίδια ή προσευχή, όπως λέγει ό άγιος Μακάριος ό Μέγας: «Εγώ ξέρω ότι δεν γνωρίζεις να προσεύχεσαι, αλλά προσευχήσου όπως μπορείς καί συχνότερα καί μόνη της ή προσευχή θα σε διδάξει να προσεύχεσαι». Συνεπώς λοιπόν, να προσευχώμεθα όπως μπορούμε καί όσο συχνότερα είναι δυνατόν καί βλέποντας ο Θεός τον ζήλο μας θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε την αληθινή της καρδίας προσευχή καί το δώρο των δακρύων.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα1 σχόλιο:

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου