Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Τρόποι προσηλυτισμοῦ. Ἡ Τακτική «Πόρτα–Πόρτα» τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Τρόποι προσηλυτισμοῦ. Ἡ Τακτική «Πόρτα–Πόρτα» τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ


Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Στίς πιό συνηθισμένες πρακτι- κές μεθόδους, γιά τή διάδοση τῶν κακοδοξιῶν τους, πού χρησιμοποιοῦν τά μέλη τῆς μετοχι κῆς ἑ ταιρείας "Σκοπιά", εἶναι ἡ πρακτική τῶν ἐπισκέψεων στίς οἰκίες τῶν ἀν θρώπων, τακτική πού εἶναι γνωστή μέ τήν ὀνομασία ἐπίσκεψη "πόρτα-πόρτα".

Εἶναι μιά πρακτική καλά μελετημένη, πού ἔχει συγκεκριμένους στόχους καί συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισης μέ ἐναλλακτικές δυνατότητες, ἀ ναλόγως τό πρόσωπο, πού θά συναντήσουν, τίς πεποιθήσεις του, τή δυνατότητα διαλόγου, πού θά τούς προσφερθεῖ.
Συνήθως, καί ὄχι τυχαῖα, πάντοτε δύο-δύο οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰε χωβᾶ στίς ἐπισκέψεις τους στά σπίτια ἀναζητοῦν ἕνα σημεῖο ἐπαφῆς, κάτι πού θά μποροῦσε νά τραβήξει τήν προσοχή τοῦ ἀνθρώπου νά ξεκινήσει μία συζήτηση μαζί τους.
Ἔτσι, ξεκινοῦν ἀπό θέματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος, πού ἔχουν μία μόνιμη ἐπικαιρότητα καί εἶναι ἱκανά νά προκαλέσουν τό εἰσαγωγικό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀ νύποπτου ἀνθρώπου, πού ἀπό τή στιγμή, πού καλοπροαίρετα θά ἐμπλακεῖ, ἀγνοεῖ τήν μεθοδολογία ἐργασίας καί ποῦ στοχεύει καί ποῦ τείνει, τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἡ συζήτηση ξεκινᾶ συνήθως π.χ. γιά τήν κοινωνική ἀκαταστασία καί τούς ὑπεύθυνους γι᾽ αὐτή, γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο, ἐάν μποροῦν νά ὑπάρξουν καλύτεροι καιροί μπροστά μας, ἐάν ὑπάρχει λύση γιά τά δεινά τῆς ἀνθρωπότητας (τρόμος, πεῖνα, βία, ἀνασφάλεια, ἐγκληματικότητα, πόλεμοι κ.λ.π).

Κάποιες φορές μπορεῖ νά εἶναι μιά συζήτηση μέ θρησκευτική θεματολογία μέ τό ἐρώτημα συνήθως ἀποριῶν, ὅπως π.χ. γιά τίς ἱ. εἰ κόνες, τήν τιμή τῶν ἁγίων, γιά τόν Τίμιο Σταυρό, τόν νηπιοβαπτισμό, ἄν ἡ στράτευση συμβαδίζει μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἄν γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός ἔχει, δῆθεν, ἕνα καί μοναδικό ὄνομα ἤ ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, κ.ἄ.
Μέ ἕνα πλῆθος χωρίων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἔξω ἀπό τήν εὐρύτερη θεολογική συνάφειά τους, μέ ἑρμηνευτική κακοποίηση τους, πλήν ὅμως προετοιμασμένων εἰδικά γιά τήν περίπτωση, πού ἔχουν ὡς στόχο σέ πρώτη φάση νά ἐντυπωσιάσουν τόν συνομιλητή τους.

Ὁ "ἐντυπωσιασμός " αὐτός εἶναι μεγαλύτερος, κάτι πού εἶναι καί τό σύνηθες, ὅταν τό ὑποψήφιο θῦμα τους, ἔχει ἔλειμμα γνώσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης, δέν ἔχει μελετήσει σέ βάθος καί δέ γνωρίζει μέ ἐπάρκεια τήν Ἁγία Γραφή καί ἔτσι δέν εἶναι σέ θέση νά τούς ἀπαντήσει ἐπαρκῶς ἤ νά ἀναιρέσει τίς ἀντιγραφικές θέσεις τους.
Ἐάν ὁ καλοπροαίρετος ἄνθρωπος ἐντυπωσιαστεῖ καί συμφωνήσει νά τόν ἐπανεπισκεφθοῦν, ἀγνοώντας πόσο καλά δομημένες εἶναι οἱ προσηλυτιστικές πρακτικές, ἔχει, χωρίς νά τό συνειδητοποιήσει, ἀρχίσει μία διαδικασία ἐμπλοκῆς του στά δίχτυα τῆς αἵρεσης.
Ὁ Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ ὅσο πιό πολύ ἐργάζεται στό ἔργο "πόρτα-πόρτα", ὅσο πιό πολλές ὧρες διαθέτει στή διανομή τῶν ἐντύπων τῆς ἑταιρείας "Σκοπιά", ὅσο πιό συστηματικές προσπάθειες καταβάλλει γιά νά προσηλυτίσει ἕνα νέο μέλος, τόσο πιό πολύ νομίζει, σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού τόν ἔχει ἐκπαιδεύσει ἡ ἑταιρεία, ὅτι δείχνει τήν ἄδολη ἀφοσίωσή του στήν "ἁγνή λατρεία" τοῦ Ἰεχωβᾶ καί στόν ὑποτιθέμενο ὁρατό ἀγωγό, τήν ἑταιρεία "Σκοπιά", καί ἔτσι θά ἀποφύγει τή σφαγή στόν Ἀρμαγεδώνα.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. τεύχ. 1926  11 Μαΐου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου