Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος ΣΤ΄ Τελευταίο). Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية


Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451). Το οικοδόμημα της Χριστολογίας
 Μέρος ΣΤ΄ Τελευταίο (σελ.466-468)
خلقدونية أساس الخرستولوجية

Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου Ομοτίμου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 Μεταφορά στο διαδίκτυο Κων/νος Μαυρομουστακάκης θεολόγος.  Μετάφραση κειμένου στα Αραβικά π. Αθανάσιος Χενείν  Δημοσιεύτηκε από τις "Αναβάσεις"

Οι Κανόνες

Η Σύνοδος της Χαλκηδόνας αντιμετώπισε και σειρά προβλημάτων ευταξίας εκκλησιαστικής, δικαιοδοσιών επισκόπων – επισκοπών, μοναστικού βίου και γάμου. Θέσπισε 28 σχετικούς Κανόνες ( οι 29 – 30 των Συλλογών Κανόνων είναι μόνο αποσπάσματα συζητήσεων στην Σύνοδο ), οι οποίοι π.χ. : απαγορεύουν την ανάμειξη κληρικών και μοναχών στα κοσμικά δρώμενα (γ) , επιβάλλουν οι να ιδρύουν Μονές ή να δρουν στις πόλεις μόνο με άδεια του οικείου επισκόπου, ο οποίος οφείλει να φροντίζει τις Μονές (δ), ορίζουνε διακόνισσες να μην χειροτονούνται πριν από το τεσσαρακοστό έτος (ιε), επιβάλλουνε την σύγκληση συνόδων δύο φορές το έτος (ιθ), και αποδίδουνε « ίσα πρεσβεία» τιμής στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως (ως Νέας Ρώμης) με αυτά που έχει ο θρόνος της παλαιάς Ρώμης (κανόνας 28).

Ο τελευταίος Κανόνας, τον οποίο χαρακτήρισαν Όρο, συζητήθηκε στην προτελευταία συνεδρία (31 Οκτωβρίου) χωρίς την παρουσία των αυτοκρατορικών και των εκπροσώπων του Λέοντα Ρώμης. Οι τελευταίοι, δηλώνοντας ότι δεν έλαβαν εντολές για συζήτηση τέτοιου θέματος, αποχώρησαν (ACO II, I 1, σ. 88 ). 
Οι συνοδικοί συνέχισαν την διαδικασία, οι αυτοκρατορικοί συμφώνησαν με το περιεχόμενο του Κανόνα 28 και οι συνοδικοί όλοι τον υπέγραψαν, στηριζόμενοι στον γ΄ Κανόνα της Β΄ Οικουμ. Συνόδου (381), που απονέμει στον Κωνσταντινουπόλεως « πρεσβεία τιμής μετά τον της Ρώμης επίσκοπον». 

Ο Κανόνας 28 αποτέλεσε την αναγνώριση και επιβεβαίωση του μεγάλου κύρους της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και την επικύρωση του προνομίου του επισκόπου της, να χειροτονεί τους Μητροπολίτες στις « διοικήσεις» Πόντου, Θράκης, Ασίας και γενικά « εν τοις βαρβαρικοίς» (από το έτος 732 και στο Ανατολικό Ιλλυρικό).
Σπουδαιότερο είναι ότι με τον Κανόνα αυτόν η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως υψώνεται ( ιδρύεται ; ) και τυπικά σε Πατριαρχείο, οπότε η Εκκλησία της Ρώμης, μολονότι προηγείται τιμητικά, τίθεται σε παράλληλη προς την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως θέση. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της Ρώμης, που αρνήθηκε την αποδοχή της εξελίξεως αυτής.

Τα Κείμενα της Συνόδου

Ευτυχή συγκυρία συνιστά η διάσωση πολλών κειμένων σχετικών με την Σύνοδο της Χαλκηδόνας. Πρόκειται κατά σειρά χρονολογική για Επιστολές ή Διατάγματα αυτοκρατόρων πριν από την Σύνοδο, για κυρίως Πρακτικά συζητήσεων, αποφάσεων και προσφωνήσεων, για Κανόνες και για Επιστολές ή Διατάγματα που εκδόθηκαν μετά την Σύνοδο.
Πρακτικά. Καταγράφουν την διαδικασία των εργασιών της Συνόδου, τις συζητήσεις, τις προσφωνήσεις, τις αποφάσεις και τα ονόματα των συνοδικών. Σώθηκαν στο μέγιστο μέρος τους από δύο ελληνικούς κώδικες (Benetus 555 και Vindobon . hist. gr. 27) και σε τρεις λατινικές Συλλογές, που διαφέρουνε μεταξύ τους σε αριθμό κειμένων και στην ποιότητα της μεταφράσεως (α΄Versio, β΄correcta, γ΄Rustico). Στον Mansi  και στην κριτική έκδοση του Ed. Schwartz ( Acta Conciliorum Oecumenicorum, Berlin  1933, 1937) έχουμε τα κείμενα με την σειρά των Πράξεων – συνεδριών.              

Η μετάφραση του κειμένου στα Αραβικά από τον π. Αθανάσιο Χενείν  قوانين المجمع الخلقيدونى     : 
لقد واجه مجمع خلقيدونية سلسلة من المشاكل فى النظام الكنسى  ووضع الاساقفة  والحياة الرهبانية  والاحوال الشخصية والزواج ولقد وضع 28 قانونا خاصا مثل:
1 - منع اختلاط الرهبان  والاكليريكيون بأمور العالم.
2 - ومنع الرهبان من  تأسيس اديرة  او الخدمة فى المدن بدون اذن اسقف المدينة المحلى.
3 –تعيين شماساتδιακόνισσες  على الا يرسموا قبل سن الاربعين.
4 –ضرورة عقد مجامع مرتين فى السنة .
5 –اعطاء كرامة متساوية لكرسى القسطنطينية   كروما الجديدة  تماما مثل الكرامات التى يحظى بها كرسى روما القديم .(قانون 28 ).
ولقد تم مناقشة هذا القانون الجديد فى الجلسة النهائية  (31 اكتوبر ) بدون حضور  الاباطرة ولا ممثلى روما . ولقد صرح مندوبوا اسقف روما انهم غير مخولين لمناقشة مثل هذه القضايا ولهذا انسحبوا  بعد ان حصلوا على تأكيدات بالحفاظ على  امتيازات  كرسى روما . واستمر المجتمعون فى المناقشة ووافق الاباطرة على فحوى  القانون 28  ووقع عليه كل المجتمعون مستندين فى ذلك على  القانون الثالث للمجمع المسكونى الثانى 381  والذى  منح القسطنطينية  كرامات مع اسقف روما  πρεσβεία τιμής μετά τόν τής Ρώμης έπίσκοπον )  )
 ويشكل القانون 28 اعترافا بدور كنيسة القسطنطينية العظيم  وثقلها  واعطى  الامتياز لاسقفها لكى يرسم مطارنة  فى   اقاليم بونطيوس وثراكيس واسيا  ومن عام 732  فى الليريكو الشرقية . وترجع اهمية هذا القانون فى ان كنيسة القسطنطينية قد اعلنت وترفعت  كبطريركية  وهكذا فان كنيسة روما  برغم انها تسبق حسب الكرامة ولقد سبب هذا الموقف غضب كرسى روما والتى رفضت قبول هذا الامر .
نصوص المجمع  :
 من حسن الطالع بقاء نصوص كثيرة من اعمال مجمع خلقيدونية لم تتعرض للضياع  وهذه النصوص حسب تاريخها هى :
1 –رسائل عبارة عن اوامر امبراطورية  قبل المجمع
2 – نصوص مناقشات فى اثناء المجمع
3 – نصنوص قرارات  وحوارات
4 – رسائل بعد المجمع .
 اعمال المجمع  :
 وبها نجد اسماء المجتمعين  وطريقة العمل فى الجلسات والمنافشات  لقد ة بقيت لنا فى  2  كوديكاس يونانيين (فينيتوس 555 و فيندوبون 27 ) وفى ثلاث مجموعات لاتينية  والتى تختلف فيما ينها فى عدد النصوص وفى  جودة الترجمة  ومن اكثر المجموعات المعروفة  Schwatz(Acta Concliliorum Occu,enicorum ;Berlin 1933.
 
قائمة المراجع : Βιβλιογραφία

Το κείμενο του Στυλιανού Παπαδόπουλου είναι από το βιβλίο
ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΜΟΣ 77
 ΤΕΥΧΟΣ 2ον, 2006,
Η Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (451)
 "Το οικοδόμημα της Χριστολογίας"
Πηγή κειμένου στο διαδίκτυο και μετάφραση στα Αραβικά, Αναβάσεις

Διαβάστε τα προηγούμενα μέρη : 
Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος Ε΄ σελ.451-453). Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية

Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος Δ΄). Στυλιανού Δ'. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية

Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος Γ΄). Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية

Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος Β΄). Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية

Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος (451) Το οικοδόμημα της Χριστολογίας. (Μέρος Α΄ σελ.451-453). Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου. خلقدونية أساس الخرستولوجية

Κατεβάστε το ολόκληρο σε μορφή pdf  πατώντας Δ’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Και μεταφρασμένο στα Αραβικά από τον π. Αθανάσιο Χενείν σε μορφή pdf πατώντας المجمع المسكوني الرابع415.μετάφραση από Στυλιανού Παπαδόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου