Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ἡ ἔρευνα


Ἡ ἔρευνα
Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

 Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ἐπειδή ὅλοι οἱ πρώην συληφθέντες κρατούμενοι εἶχαν σχεδόν τήν ἴδια στάση, τότε οἱ κομμουνιστές σκέφτηκαν νά μέ κάνουν ἐμένα ὁμαδάρχη.
-Κύριοι, τούς εἶπα ἐγώ, ὅ,τι κάνετε εἶναι ἀποτρόπαιο. Ἔχετε μπροστά σας ἕναν ἄνθρωπο πού θά ἔπρεπε νά τόν σεβαστεῖτε τουλάχιστόν γιά τήν ἀπερίγραπτη θλίψη του! Σᾶς προειδοποιῶ ὅτι δέν θ᾿ ἀφήσω καθόλου τόν ἑαυτό μου νά γίνει μέλος αὐτῆς τῆς σκηνοθεσίας.
Οὔτε ἐγώ, οὔτε οἱ ἄνθρωποι γιά τούς ὁποίους μοῦ μιλᾶτε δέν φταῖνε σέ τίποτα. Πρῶτα θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι, λόγῳ ὁρισμένων ψυχικῶν μου κατευθύνσεων γιά τίς ὁποῖες δέν ὀφείλω νά σᾶς λογοδοτήσω, ἐγώ δέν εἶμαι σέ καμμία θέσι σάν λεγεωνάριος. Δεύτερον, πολλοί ἀπό τούς κρατουμένους οὔτε κἄν ἦταν ποτέ λεγεωνάριοι.
Ἑπομένως, δέν  μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά μιά λεγεωναρική ἐνέργεια! Καί οἱ πράξεις πού τίς ἀναφέρετε εἶναι πλάσματα φανταστικά καί παρεξηγήσεις πού δέν πρόκειται νά μᾶς ἐνοχοποιήσουν πολιτικά. Ἔχουμε ζήσει μιά ἀνυπόφορη ζωή, ἔχουμε φτάσει στό κράσπεδο τοῦ τάφου καί ἡ μοναδική μας φροντίδα ἦταν ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας καί λιγώτερο ἡ ἐπιβίωσή μας.
- Δέν βοηθούσατε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μεταξύ σας;
-Ἦταν μιά ἀνθρώπινη βοήθεια τῶν ἄμοιρων ἀνθρώπων καί ἐπί πλέον ἐπιτρεπόταν ἀπό τήν διοίκηση.
-Ἄσε ἐμᾶς, ρέ, δέν μπορεῖς νά μᾶς πεῖς ψέμματα τόσο εὔκολα! Ἔπρεπε νά νοσηλεύετε τούς ἀσθενεῖς τοῦ δωματίου 4, ἀλλά γιατί διωργανώσατε ἐράνους; Γιατί διαμοιράζατε τό φαγητό σας; Γιατί ἔχετε δώσει καί σ΄ ἄλλους συμμορίτες φάρμακα καί στρεπτομυκίνη;
- Εἶναι θλιβερό ν᾿ἀκούω ὅτι κατηγορούμεθα σάν μιά ἀντιεπαναστατική ὀργάνωση, ἐπειδή διαμοιράσαμε μεταξύ μας, σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες μας, τίς πατσαβοῦρες καί τά ἀποπλύματα! Οἱ κομμουνιστές πού ἦταν στό Τίργου-Ὄκνα δέχονταν ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν κόκκινη βοήθεια!
- Ρέ, μή μαγαρίζεις τήν μνήμη τῶν δικῶν μας ἡρώων, διότι θά σέ πάρει ὁ ἄνεμος! Ἐμεῖς δέν εἴμαστε χαζοί καί δέν θά ἐπαναλάβουμέ τά λάθη τοῦ παρελθόντος!
- Κύριοι, ἐσεῖς δέν δικάζετε σύμφωνα μέ τόν νόμο, ἀλλά ὅπως σᾶς ἀρέσει καί ἔχετε μόνο ἕνα μέτρο καί ὄχι δύο.
-Ἔχουμε ὅσα μᾶς ἀρέσουν! Ἐμεῖς δέν διχάζουμε κανέναν μέ τήν ἐξουσία. Δέν λογοδοτοῦμε σέ κανέναν. Ὁ λαός καί ἡ ἐργατική τάξη εἶναι πανίσχυρες.
Χαμογέλασα πικρά καί αὐτοί τό εἶδαν. Διότι τώρα ἐρευνοῦσαν περισσότεροι.
-Ἀλλά τί ἔγινε μέ τήν στρεπτομυκίνη; Ξέρουμε ὅτι ἐσύ βάπτισες τόν W … Οὔτε αὐτή δέν εἶναι διοργάνωση;
Ἐπειδή αὐτοί ἐψεύδοντο σκηνοθετώντας, ἐγώ ἄρχισα νά μήν ἀναγνωρίζω  πλέον τίποτε.
-Δέν ξέρω γιά πιό πρᾶγμα μιλᾶτε, τούς εἶπα. Ἐξ ἄλλου δέν καταλαβαίνω πῶς μπορεῖ νά εἶναι πολιτική διοργάνωση μιά βάπτιση καί ἰδιαίτερα ἑνός Ἑβραίου! Τόν θεωρεῖτε κι αὐτόν λεγεωνάριο;
- Δέν θέλεις νά ὁμολογήσεις τίποτε; Καλά! Ἄς ἀφήσουμε αὐτό. Γιά τόν W. ἔχουμε ἑτοιμάσει κάτι πιό ἐπίσημο. Δέν θά γλυτώσει οὔτε ἐκεῖνος ὁ βρώμικος προδότης!
Ἀργότερα ἔμαθα  ὅτι ὁ W. συνελήφθηκε καί, θεωρώντας οἱ Ἀρχές ὅτι εἶναι  ἀλήθεια νά ὑπάρχει σέ μιά ἀντισημιτική ὀργάνωση κι ἕνας Ἑβραῖος, τόν ἔβαλαν σέ μιά ὁμάδα κατηγορουμένων σάν αἱρετικό καί τόν κατεδίκασαν.
  Ἀναβάσεις
  Ὀκτωβρίου 2013
 ________________________________________________

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου