Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Γράμμα πρός τήν μοναχή Θεοκτίστη. Ἡ ζωή τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀρσενίου Μπόκα. Tελευταῖο


Γράμμα πρός τήν μοναχή Θεοκτίστη
Οἱ βαθμίδες τῆς μοναχικῆς πολιτείας
Ἱερομονάχου Γέροντα Ἀρσενίου Μπόκα (+1910-1989)

Ἡ δοκιμασία πού σέ ἐπισκέφθηκε κάνει ἀπό τούς Λαζάρους αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἕνα γενναῖο Λάζαρο πού ἀναπαύθηκε στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ἀκόμη καί ἀπ᾿ αὐτό τόν κόσμο.
Μόνον ὅταν ἐξέλθης ἀπ᾿ αὐτό τό σῶμα σου καί θά σημάνη ἡ ἐσχάτη σάλπιγγα τῆς κρίσεως, τότε θά ἰδῆς πόσο καί γιά ποιόν ὑπέμεινες καί τότε θά τελειώση κάθε πόνος καί ὀδύνη.
Γι᾿ αὐτό ὑπόμενε κάθε πόλεμο στήν προσπάθειά σου νά ἐκπληρώσης τίς μοναχικές σου ὑποσχέσεις, ἔστω καί νά σοῦ φαίνεται κόλασις αὐτή ἐδῶ ἡ ζωή, ἀπό τήν ὁποία εἴθε νά μᾶς λυτρώση τότε ὁ Θεός καί σένα καί ὅλο τό  Χριστιανικό μας Ἔθνος.
Σοῦ εἶπα ὅτι κάποιος ἄλλος ἀπέθανε παλαιότερα στήν θέσι σου· τώρα ἐσύ, ἐάν παραμείνης στήν ζωή αὐτή, βοηθουμένη ἀπό τίς ἄκτιστες τοῦ Θεοῦ ἐνέργειες, ἔχοντας κάποιο οὐράνιο σκοπό στήν ζωή σου, τότε αὐτό εἶναι ὁ μοναχισμός σου.
Μέσα ἀπ᾿ αὐτή τήν πνευματική  ξηρασία ἐπέρασαν καί οἱ Ἅγιοι, ἐπέρασε καί ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὅταν τούς εἶπε γιά ἐγκατάλειψι, ἀλλά κανένας δέν ἐγκαταλείφθηκε ἀπ᾿ Αὐτόν.
Ἡ πνευματική ξηρασία δέν εἶναι μία ἀπελπισία, ἀλλά εἶναι ἄσκησις, πού γίνεται χωρίς τήν θέλησί μας, ἡ ὁποία ὅμως πάρα πολύ καθαρίζει τήν ψυχή ἀπό τούς ἀκούσιους κόπους της.
Καί μή ξεχνᾶς ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐμακάρισε τούς πτωχούς, τόν Λάζαρο καί τούς ταπεινούς!

Μέ πατρικές εὐχές
Ἀρσένιος


*Τό γράμμα αὐτό τό ἔστειλε ὁ π. Ἀρσένιος Μπόκα στήν μοναχή Θεοκτίστη, ἡ ὁποία ἔχει κοιμηθῆ τώρα, ὅταν ἦτο πολύ ἀσθενής στό χωριό Βοΐλα τοῦ νομοῦ Φαγκαρᾶς καί μέ προτροπή τοῦ π. Ἀρσενίου ἔτυχε προστασίας καί ὑγειονομικῆς φροντίδος ἀπό τούς Χριστιανούς τοῦ Μπρασώβ καί Φαγκαρᾶς.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ  ΔΟΥΛῼ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΣΕΝΙῼ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Μετάφρασις ἐπιμέλεια
ὑπό ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς
Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
2003

 Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Γιά νά διαβάσετε τα ὑπόλοιπα μέρη πατήστε Γέροντας Ἀρσένιος Μπόκα - βαθμίδες μοναχικῆς πολιτείας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου