Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Ένατη συνομιλία (ερωτ. 274 -275)


 Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Ένατη συνομιλία (ερωτ. 274 -275)

274. Τι πρέπει να κάνη ή Ορθόδοξος Εκκλησία, οί ποιμένες καί οί πιστοί μας, δηλ. πώς θα αντιμετωπίσουν καλλίτερα τον προσηλυτισμό εκ των αιρέσεων στις πόλεις καί στα χωριά μας;

Για να εμποδίσουν την φθορά της αληθινής καί αποστολικής πίστεως εκ μέρους των αιρέσεων, τόσον οί ποιμένες, Ιεράρχαι, ιερείς καί μοναχοί Όσο καί οί ορθόδοξοι χριστιανοί μας πρέπει να ενεργήσουν με τρεις τρόπους:
α) Πρώτον να διαβάζουν συχνότερα καί με πολλή ευλάβεια καί προσοχή την Αγία Γραφή καί τίς διδασκαλίες περί πίστεως της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας, για να γνωρίζουν όσο γίνεται καλλίτερα την αποστολική μας πίστη.
β) Να σπουδάζει καθένας, τόσο οί ποιμένες όσο καί οί πιστοί τα δόγματα της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας για να διδάξουν με την σειρά των κατόπιν τους πιστούς των ενοριών,
γ) Οί ποιμένες καί οί πιστοί μας χριστιανοί να αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με τίς εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού για να γίνουν σ' όλους παράδειγμα προς μίμηση με τα έργα των. Ό Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός ζητά πρώτον από εμάς να εργαζόμαστε τίς εντολές Του καί κατόπιν να μιλάμε στους άλλους γι' αυτές, διότι λέγει: «Ό ποιήσας καί διδάξας μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 5, 19).
Το ίδιο διδάσκει καί ό Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τίτο: «Περί πάντα σεαυτόν παρεχόμενος τύπον καλών έργων» (Α' Τίτ. Β, 7). Καί ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος λέγει: «Σιώπησε εσύ για να μιλήσουν τα έργα σου» (Λόγος 23).
Επίσης για την αντιμετώπιση του προσηλυτισμού είναι πολύ σπουδαίο να εκδοθούν για τους πιστούς όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία, δηλ. προσευχητάρια με κατηχητικά μαθήματα καί χριστιανική διδασκαλία καί προπαντός με τους βίους των Αγίων, οί όποιοι είναι πολύ οικοδομητικοί.
Με άλλον επίσης σπουδαίο τρόπο προστατεύεται ή πίστης με το κήρυγμα στις εκκλησίες καί σ' οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία καθώς καί το καθήκον των ιερέων να κάνουν τακτικά μαθήματα κατηχήσεως των πιστών.
Εάν οί ποιμένες εκπληρώνουν με αφοσίωση καί αγιοσύνη τα ευαγγελικά των καθήκοντα, θα κατορθώσουν εξάπαντος να περιορίσουν τον προσηλυτισμό καί τους φανατικούς αιρετικούς. Ενώ, εάν αδιαφορήσουν δεν θα πετύχουν σχεδόν τίποτε απέναντι της προπαγάνδας των αιρετικών της χώρας μας.

275.    Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι μοναχοί καί τα μοναστήρια μας για την προστασία της Ορθόδοξου πίστεως καί την αντιμετώπιση των αιρετικών;
Οι μοναχοί των μοναστηριών μας βοηθούσαν ανέκαθεν στην διάδοση, διατήρηση καί προστασία της ορθοδόξου πίστεως καί θρησκευτικής ενότητας στην χώρα μας. Τα μοναστήρια καί οι μοναχοί πού ασκούνται σ' αυτά ήταν καί είναι πνευματικά λιμάνια των χριστιανών, τα όποια τους ξεκουράζουν από τα φουρτουνιασμένα κύματα αυτού του αιώνος.
Τόσο οΐ μοναχοί καί μοναχές, όσο προπάντων οι ηγούμενοι καί Πνευματικοί των μοναστηριών μας, εάν θα έχουν μία, όσο το δυνατόν ενάρετη ζωή, κατά το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, σύμφωνη με τίς μοναχικές των υποσχέσεις, εάν θα προσεύχονται με επιμονή νυχθημερόν καί γνωρίζουν όσο γίνεται καλλίτερα την Αγία Γραφή καί την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θα είναι από τώρα καί εμπρός λαμπάδες καί λιμάνια αναπαύσεως καί σωτηρίας για τους κουρασμένους ψυχικά χριστιανούς, λόγω της αιχμαλωσίας εκ των παθών των, καί για τους ολιγόπιστους, οι όποιοι μάχονται με τους πειρασμούς, τα πάθη καί τίς στενοχώριες αυτής της ζωής.
Τα μοναστήρια μας, με την χιλιετή παράδοση τους, με τους ικέτες καί οσίους μοναχούς τους, ήταν καί πρέπει να είναι στο μέλλον οί εστίες της εν Χριστώ Ιησού πνευματικής ζωής, οΐ τόποι της παρηγοριάς καί ενισχύσεως της πίστεως, οί φωτεινές οάσεις της χριστιανικής δράσεως καί τα λιμάνια της ειρήνης των ψυχών των χριστιανών μας, με τίς ιερές ακολουθίες πού γίνονται σ' αυτά, με τίς πνευματικές διδασκαλίες των εμπείρων μοναχών καί ιδιαίτερα με το παράδειγμα της καθαρής ζωής τους.
Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη στα μοναστήρια, όπως καί στα χωριά, από καλούς Ιερείς καί Πνευματικούς Ικανούς, διότι εάν θα βάλεις ένα τσοπάνη να φύλαξη χίλια πρόβατα, πολλά άπ' αυτά θα χαθούν καί άλλα θα αρπάξει ο λύκος. Γι' αυτό λέγει καί ό άγιος Χρυσόστομος ότι, «όταν θα ελαττωθούν οί ποιμένες του Χριστού θα πολλαπλασιασθούν οί λύκοι».

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου