Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Τέταρτη συνομιλία (ερωτ. 124-125)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
Τέλος Τετάρτης συνομιλίας (ερωτ. 124-125)
Άγιον Πάσχα 1983 Ιερομόναχος  Ιωαννίκιος Μπάλαν

124. Πότε θεωρείται ότι έληξε το διαζύγιο; Δηλαδή σε ποια στιγμή οι δύο σύζυγοι είναι ελεύθεροι να παντρευτούν από νομικής απόψεως;

Το κανονικό διαζύγιο θεωρείται τελειωμένο όταν στους συζύγους υφίστανται οί παραπάνω λόγοι περί διαζυγίου (δηλ. μοιχεία, άρνησης πίστεως, είσοδος στον μοναχισμό κλπ.).
Πρέπει ακόμη, εκτός από τίς νόμιμες αιτίες, πού αναφέραμε, να υπάρχουν καί οί νομοθετικές αποφάσεις της πολιτείας, οί όποιες είναι αυτές: Ή περιπτώσεις προδοσίας, ή εξαφάνισης του ανδρός από την γυναίκα του, ή έλλειψης εκπληρώσεως των συζυγικών καθηκόντων κλπ.

125. Σε τι συνίσταται το κατ εικόνα καί ομοίωση του Θεού από τον άνθρωπο καί σε ποιο μέρος συγκεκριμένα υπάρχουν;

    Ή ψυχή είναι ή εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, δεδομένου ότι έχει τρεις δυνάμεις αλλά μία φύση. Οί δυνάμεις της ανθρωπινής ψυχής είναι οί εξής: Ή αίσθησης, ή λογική καί ή θέλησης.
Με την αίσθηση ό άνθρωπος συγκρίνεται με τον Θεό, με την λογική συγκρίνεται με τον Υιό καί με την θέληση συγκρίνεται προς το Άγιο Πνεύμα.
Καί όπως στην Αγία Τριάδα τρία είναι τα πρόσωπα, αλλά δεν είναι τρεις αλλά ένας Θεός έτσι καί ή ανθρώπινη ψυχή, ενώ έχει τρεις ψυχικές δυνάμεις, όμως δεν είναι τρεις οί ψυχές αλλά μία. Ή διάκρισης στο κατ' εικόνα καί ομοιωσιν  Θεού της ανθρωπινής ψυχής, κατά τους Αγίους Πατέρας, Βασίλειον τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον άγιο Ιερώνυμο καί άλλους συνίσταται σ' αυτό, ότι ή εικόνα του Θεού λαμβάνεται από την ψυχή στον καιρό της γεννήσεως της καί ή ομοίωσης του Θεού τελειοποιείται στην ψυχή από το Βάπτισμα.

Όποτε λοιπόν ή εικόνα του Θεού είναι στην λογική, στην θέληση καί στην αίσθηση, ενώ ή ομοίωσης του Θεού είναι στην βία του ανθρώπου για την τελειοποιήσει του με την πραγματοποιήσει των καλών έργων καί με την βοήθεια της Θείας Χάριτος.
Ιδού Τι λέγει γ' αυτά ό Μέγας Βασίλειος: «Ποιήσομεν ανθρωπον, Ειπεν ό Θεός, κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν. Το ένα, δηλαδή το κατ' εικόνα, το ανάγουμε στην κτίση του Θεού, ενώ το άλλο, το καθ' όμοίωσιν, να το επιτύχουμε με την καλή μας προαίρεση».
Ενώ ό άγιος Δημήτριος του Ροστώβ λέγει: «Με άφησε ό Θεός για ν' αγωνισθώ να γίνω όμοιος μ' Αυτόν. "Έτσι λοιπόν, κατά την εικόνα είμαι λογικός, ενώ κατά την ομοιότητα είμαι χριστιανός..

Συνεπώς να γνωρίζουμε ότι το κατ' εικόνα του Θεού είναι καί στην ψυχή του απίστου ανθρώπου, ενώ το καθ' όμοίωσιν είναι δυνατόν μόνον στους ενάρετους χριστιανούς. Καί όταν θα αμαρτήσει θανάσιμα ό χριστιανός, τότε μόνο στερείται της ομοιώσεως με τον Θεό καί όχι της εικόνος αυτού. Καί εάν ακόμη στα αιώνια βάσανα θα τιμωρείται ό άνθρωπος, το κατ' εικόνα παραμένει το ίδιο στον άπαντα αιώνα, ενώ το καθ' όμοίωσιν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει».

Τέλος Τετάρτης συνομιλίας

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου