Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Ανοικτή επιστολή δικηγόρου Ιωάνννου Κανελλοπούλου προς Αρχιεπίσκοπο περί Ιερών ΗσυχαστηρίωνΑνοικτή Επιστολή -Έκκληση
Του δικηγόρου Ιωάννου Κανελλόπουλου
Πρός
1)Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κ. Ιερώνυμο
2) Τα μέλη της Συνοδικής επιτροπής επί του μοναχικού βίου
3) Τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς  της Δ.Ι.Σ.
4)Προς άπαντας τους Αρχιερείς των ιερών μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος
5) Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Κρητικό, εισηγητή της συνοδικής επιτροπής επί του μοναχικού βίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1)Εις τα εν Ελλάδι ιερά Ησυχαστήρια
2)Εις τις εν Ελλάδι ιερές μονές
3)Εις τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
4) Διαδικτυακούς τόπους και εκκλησιαστικά πρακτορεία

Δευτέρα 05-03-2012
Μακαριώτατε,  Άγιοι αρχιερείς ευλογείτε,
      Δια της παρούσης αναφέρομαι προς Υμάς, καθότι όπως πληροφορούμαι την προσεχή Πέμπτη 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους, έχετε προγραμματίσει ημερίδα, για την έγκριση νέου κανονισμού ‘Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Ησυχαστηρίων’.

          Μετά από επικοινωνία που είχα με πολλά Ησυχαστήρια, διεπίστωσα, ότι οι περισσότερες αδελφότητες αυτών, έχουν παντελή άγνοια της εν λόγω προγραμματισθείσης ημερίδος, καθότι δεν έλαβαν έως τώρα ουδεμία πρόσκληση, ενώ συγχρόνως εξέφραζαν την εύλογη απορία τους για την επιλογή του χρόνου, εν μέσω δηλαδή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

       Στην παράδοση του μοναχισμού,η Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή, έχει εξέχουσα σημασία, ακόμα και εμείς οι κατά κόσμον Χριστιανοί,έχουμε εκ των γονέων μας και των παππούδων μας γαλουχηθεί, ότι αυτές τις ημέρες και εμείς πρέπει να περιορίζουμε τις άσκοπες εξόδους μας και να βρίσκομεν ευκαιρίας για αναχώρηση προς τας Ιεράς Μονάς και τα Ιερά Ησυχαστήρια,δια την πνευματικήν ανάτασή μας.
Οι δε μοναχοί τηρούν με πολύ αυστηρότητα, το ησυχαστικό πνεύμα και πρόγραμμα, πηγαίνοντας από το κελί τους εις την εκκλησία και πάλι εις το κελί τους, αποφεύγοντας τας συντυχίας και με αυτούς ακόμα τους μοναχούς της Ιεράς Μονής τους. Οι δε παλαιότεροι μοναχοί  τηρούντες αυστηρότερον τας παραδόσεις, άφηναν και αυτάς τα ιδίας Ιεράς Μονάς και οδηγούντο εις την εσωτέραν έρημο και επέστρεφον την Κυριακή των Βαΐων.

      Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιος ο λόγος που οι «ενδιαφερόμενοι» για τον Ησυχαστικό (περί Ησυχαστηρίων ο λόγος) μοναχισμό δεν καταθέτουν στοιχειώδη σεβασμό στις αιώνιες παραδόσεις του μοναχισμού και της Εκκλησίας και καλούν από όλη την Ελλάδα, τις μοναχές και τους μοναχούς, εν τω μέσω της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην Αθήνα, για συζητήσεις και διαλόγους και μάλιστα νομοκανονικούς.

       Τι επείγουσα διαδικασία είναι αυτή; Και ποιος σοβαρός λόγος υφίσταται ώστε να καταπατούνται «όρια αιώνια α έθεντο οι πατέρες υμών;»
       Αληθεύει ότι αυτό εμεθοδεύθη, προκειμένου αυτός ο κανονισμός να προλάβει να περάσει από αυτή τη Βουλή και αυτή την κυβέρνηση, που πέρασε για την πατρίδα μας νομοθετήματα που υποθηκεύουν και το μέλλον της πατρίδος και το δικό μας και των παιδιών μας και φυσικά δεν έχει ευαισθησίες τέτοιες, που να την εμποδίσουν να υποθηκεύσει και το μέλλον των Ιερών Ησυχαστηρίων;

     Το βέβαιο πάντως είναι ότι μόλις  δύο εβδομάδες πριν την ημερίδα της 15-03-2012, ενημερώθηκαν μερικά μόνον ησυχαστήρια δια την ημερίδα, ενώ άλλα, δεν έχουν καν κληθεί να καταθέσουν τας απόψεις των και αγνοούν πλήρως αυτή τη διαδικασία.
       Μάλιστα, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα της ημερίδος, προβλέπεται κατά την διάρκεια αυτής, πρόγευμα και γεύμα, αλλά δεν προβλέπεται κανένας  εισηγητής εκ μέρους των Ιερών Ησυχαστηρίων. Ο μόνος εισηγητής που προβλέπεται είναι εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, ο σεβαστός π. Μεθόδιος Κρητικός, η εισήγηση του οποίου είναι από την πλευρά των προωθούντων τον νέο κανονισμό επισκόπων, ενώ οι εκπρόσωποι των Ησυχαστηρίων, στερούνται εισηγητού και δεν τους έχει κοινοποιηθεί ούτε καν η εισήγησις, επί της οποίας καλούνται να προσέλθουν και να τοποθετηθούν, με αποτέλεσμα ,αφ’ενός μεν να στερούνται της στοιχειώδους δυνατότητος να προετοιμασθούν, ώστε να τοποθετηθούν επί των θέσεων της εισηγήσεως, αφ’ετέρου δε, όσοι εκπρόσωποι των Ιερών Ησυχαστηρίων προσέλθουν στην ημερίδα και για πρώτη φορά ακούσουν τα της εισηγήσεως, θα οφείλουν για ένα τέτοιο μεγίστης σημασίας ζήτημα, να θέσουν υπ’όψιν των Γεροντικών τους συνάξεων το περιεχόμενο της εισηγήσεως, να λάβουν  νόμιμα απόφαση από την γεροντική σύναξη του Ησυχαστηρίου τους, σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπονται και στην συνέχεια εκφέρουν τας νομίμως εκπεφρασμένας εις τας γεροντικάς συνάξεις, απόψεις των.

            Εφόσον ο εισηγητής ορίζεται εκ της Ιεράς Συνόδου για την προώθηση του νέου κανονισμού των Ιερών Ησυχαστηρίων, δίκαιο και ειλικρινές θα είναι, ο εισηγητής να είναι Επίσκοπος και μάλιστα εκ των ασκούντων πιέσεις για την προώθηση του νέου κανονισμού, από δε την πλευρά του π. Μεθοδίου, φρονούμε ότι, η θα έπρεπε να είναι εισηγητής των Ησυχαστηρίων, εαν αυτά τον επέλεγαν, η θα ώφειλε, να μην δεχθεί, ηγούμενος ων Ησυχαστηρίου, να δίδει άλλοθι στους επισκόπους, ώστε να επικαλούνται στην συνέχεια ότι ο εισηγητής ήταν καθηγούμενος Ιερού Ησυχαστηρίου, που όμως ούτε καν την εισήγησή του έως σήμερα, δεν κοινοποίησε στα Ησυχαστήρια.

Φρονούμε ότι ο π. Μεθόδιος, σεβόμενος το πλήθος των Ιερών Ησυχαστηρίων, θα κατανοήσει ως «Μεθόδιος», την «Μεθόδευσιν» των προωθούντων τον νέο κανονισμό και φερόμενος τίμια ,πνευματικά και ηθικά θα παραιτηθεί από εισηγητής. Όταν τα θέματα αφορούν το γενικό καλό και πλήθος μοναστικών καθιδρυμάτων, το θέμα της υπακοής δεν θα πρέπει να είναι αδιάκριτο, δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι οφείλει να κάνει υπακοή και σε τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις, όταν μάλιστα είναι «Μεθόδιος».
       Αυτά, όσον αφορά την ορθότητα της διαδικασίας, ως προς την ουσία του θέματος θα επανέλθωμε.
            Ευελπιστούντες Άγιοι Αρχιερείς, ότι δεν θα παραβλέψετε την έκκληση μας αυτή, παρακαλούμε όπως αναβάλλετε την ημερίδα, δια ευθετότερο χρόνο,  αφού προηγουμένως, έχει οριστεί εκ μέρους των Ιερών Ησυχαστηρίων, τριμελής επιτροπή, η οποία θα εκφράζει και θα εκπροσωπεί τα εν Ελλάδι Ιερά Ησυχαστήρια κατά την διαδικασία αυτή και υπό την προϋπόθεση βεβαίως,ότι θα έχουν λάβει προηγουμένως ,όλα τα Ησυχαστήρια, τας εισηγήσεις ,τόσο της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού βίου όσο και την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής των, ωστε να δύνανται να τοποθετηθούν επ΄αυτών, οι Γεροντικές Συνάξεις των.

Μετά σεβασμού και τιμής                                                 
Ιωάννης Κανελλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου