Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Ἕνα θαῦμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ! Ἱστορίες Γέροντος Κλεόπα


Ἕνα θαῦμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Ἱστορίες Γέροντος Κλεόπα - Βιβλίο Α

Ἡ Ἰνδία εἶναι μιὰ πολὺ μεγάλη χώρα τῆς Ἀνατολῆς, μὲ ἑκατομμύρια πληθυσμοῦ. Βρίσκεται κοντὰ στὴν Κίνα καὶ εἶναι πλούσια σὲ φροῦτα καὶ διάφορα ἄλλα ἀγαθά.
Ἡ Ἰνδία λοιπὸν δέχτηκε τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχή, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ, ἀλλὰ τελικὰ παρέμεινε στὴν εἰδωλολατρία, διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κατοίκους της δὲν δέχτηκαν τὴ σωτηριώδη ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας.
Σήμερα ὅμως στὴ χώρα αὐτὴ πολλοὶ ἱεραπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας μας κηρύττουν μὲ μεγάλο ζῆλο τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Κάποτε ἕνας ἱεραπόστολος κατόρθωσε νὰ ὁδηγήσει στὴν ὀρθόδοξη πίστη ἀρκετὲς οἰκογένειες Ἰνδῶν, ποὺ προηγουμένως προσκυνοῦσαν τὸν Βράχμα Κρίσνα. Στὴν περιοχὴ λοιπὸν ἐκείνη ποὺ ζοῦσαν οἱ νέοι αὐτοὶ χριστιανοί, ὁ ἱεραπόστολος ὕψωσε ἕναν ξυλόγλυπτο σταυρὸ μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο, σὲ φυσικὲς διαστάσεις, καὶ τὸν στόλισε πολὺ ὄμορφα.
Ἔτσι, ὅσοι εἶχαν πιστέψει στὸν Χριστὸ προσκυνοῦσαν τὸν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας καὶ τὸν σταυρό Του. Οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως, ποὺ ἦταν πολὺ περισσότεροι, τοὺς συμπεριφέρονταν μὲ ἄθλιο τρόπο· τοὺς κυνηγοῦσαν, τοὺς χτυποῦσαν καὶ τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ πολλὰ μαρτύρια γιὰ τὴ χριστιανική τους πίστη.
Μία μέρα μάλιστα πῆγαν κάποιοι στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ τὸν περιγελοῦσαν. Τὸν ἔφτυναν στὸ πρόσωπο, τὸν χτυποῦσαν μὲ ρόπαλα καὶ λέρωναν τὸν σταυρὸ μὲ ἀκαθαρσίες. Ἐνῶ ὅμως γίνονταν αὐτὰ τὰ ἀποτρόπαια πράγματα, ὁ Χριστὸς ἔστρεψε τὸ πρόσωπό Του πρὸς τὰ δεξιὰ καί, κοιτώντας τους στὰ μάτια, τοὺς ρώτησε:
– Γιατί μὲ περιγελᾶτε;
Ὅταν οἱ εἰδωλολάτρες συνειδητοποίησαν ὅτι ὁ ξύλινος Ἐσταυρωμένος γύρισε τὸ πρόσωπό Του πρὸς τὸ μέρος τους καὶ τοὺς μίλησε, ἔμειναν «στήλη ἅλατος». Μερικοὶ πέθαναν ἀπὸ τὸν φόβο τους... Οἱ ἄλλοι ἔτρεξαν στοὺς δασκάλους τους καὶ τοὺς διηγήθηκαν, ἔντρομοι, τί εἶχε συμβεῖ:
– Ἐλᾶτε νὰ δεῖτε τί θαῦμα ἔγινε! Ἐμεῖς κοροϊδεύαμε τὸν Χριστὸ κι Ἐκεῖνος ἔστρεψε τὸ πρόσωπό Του πρὸς ἐμᾶς καὶ μᾶς μίλησε: «Γιατί μὲ περιγελᾶτε;», μᾶς ρώτησε...
Ὅταν ἐπέστρεψαν στὸν σταυρὸ μαζὶ μὲ τοὺς θρησκευτικοὺς διδασκάλους τους, εἶδαν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε μείνει μὲ τὸ πρόσωπο στραμμένο δεξιά. Τόσο πολὺ ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὸ μεγάλο αὐτὸ θαῦμα, ὥστε ζήτησαν καὶ βαφτίστηκαν ἀμέσως. Ταυτόχρονα, μεγάλος δέος κατέλαβε καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ποὺ ἔμεναν στὴν περιοχή.
Σήμερα, στὸ σημεῖο ποὺ ἦταν ὁ Ἐσταυρωμένος, βρίσκεται ὁ καθεδρικός τους ναός, ἐνῶ ὁ ξύλινος ἐκεῖνος σταυρὸς φυλάσσεται μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο λοιπὸν ἀντιμετώπισε ὁ Σωτήρας ἐκείνους ποὺ Τὸν χλεύασαν καὶ Τὸν εἰρωνεύτηκαν, προκειμένου νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν ὁδὸ τῆς πίστεως καὶ τῆς μετάνοιας.

Ἑπομένως, ἀδελφοί μου, ἐάν μόνο αὐτὸ τὸ μικρὸ θαῦμα τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στὸν Σταυρό Του μπόρεσε νὰ κάνει τόσους ἀνθρώπους νὰ πεθάνουν ἀπὸ φόβο καὶ ἄλλους τόσους καὶ περισσότερους νὰ ἀσπαστοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη, σκεφτεῖτε τί θὰ γίνει, ὅταν ἔλθει ὁ Κύριος ἐπάνω στὰ σύννεφα, γιὰ νὰ κρίνει ὅλο τὸν κόσμο, ἐνῶ ὁ Σταυρός Του θὰ προπορεύεται, μαζὶ μὲ τὶς ἄπειρες δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων, καὶ θὰ λάμπει ἑκατομμύρια φορὲς περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο!


Ἀπόσπασμα από τό βιβλίο   
Ἱστορίες Γέροντος Κλεόπα - Βιβλίο Α
σελ. 96-99

Επιμέλεια κειμένουΑναβάσεις

Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό Γρηγοριάτη και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης. 

Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου