Κυριακή 6 Μαρτίου 2011

Ζουμπουλάκης εναντίον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ : ελλιποβαρής αναμέτρηση


ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ V ΣΕΡΑΦΕΙΜ: ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ;


Σέ ψυχογενῆ μονισμό καί παράκρουση φαίνεται ὅτι βρίσκονται οἱ παράταιροι Διαφωτιστές καί ἀμύντορες ἀλλοτρίων συμφερόντων στήν πατρίδα μας. Στήν πλειοψηφία τους συγκροτοῦν δύο κατηγορίες, αὐτούς πού συνειδητά εἶναι μίσθαρνα ὄργανα καί ἐπί τῇ θέᾳ νομίσματος  παραδίδουν καί τή μάνα τους ἀκόμα (βλ. μεγάλο μέρος δημοσιογράφων καί πολιτικῶν, ψευδωνύμων παρατηρητηρίων... κλπ) καί σέ αὐτούς πού ὡς «νάνοι ταννυόμενοι» ἀπό σύμπλεγμα κατωτερότητας παραβλέπουν τούς ντόπιους θησαυρούς καί ἀλλοιθωρίζουν πρός τίς χάντρες, τά καθρεφτάκια καί τή φτήνια τῆς Ἑσπερίας (ψευδοκουλτούρα) οἰκοδομώντας τήν θεωρητική κατοχύρωση τῶν πρώτων. 
Ἀμφότερες τίς κατηγορίες ἄν γνώριζε ὁ νομπελίστας Βούλγαρος συγγραφέας Ἐ. Κανέττι θά ἔγραφε ἀκόμα συναρπαστικότερη τήν ἐθελούσια «Τύφλωση».

Ἀφορμή γιά τίς σκέψεις αὐτές στάθηκε ἄρθρο τοῦ Στ. Ζουμπουλάκη (Δ/ντοῦ τοῦ περιοδικοῦ Νέα Ἑστία, τ. 1840/Ἰανουάριος 2011, βλ. http://panagiotisandriopoulos.blogspot.com/2011/03/blog-post_2704.html) σχετικά μέ  τίς φερόμενες ὡς «ἀντισημητικές» δηλώσεις τοῦ Μητρ. Πειραιῶς Σεραφείμ στόν τηλεοπτικό σταθμό MEGA στίς 20/12/2010 (http://www.youtube.com/watch?v=yvDJECFLWgs καί http://www.youtu be.com/watch?v=Tu7Vg1RuSDc.


Μέσα σέ μιά κρίση δημοκρατικότητας διάχυτη σέ ὅλο τό ἄρθρο ὁ κ. Ζουμπουλάκης διακηρύσσει ὅτι ἄν σέ «ὁποιαδήποτε χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὁποιοσδήποτε «πρόεδρος ὀρεινῆς κοινότητας 30 κατοίκων» ἔκανε ἀντίστοιχες δηλώσεις «θά εἶχε πάει σπίτι του...καί στή φυλακή» χωρίς βέβαια νά ἀποκαλύπτει τό γιατί, τό ὁποῖο ὡς φαίνεται ἡ δημοκρατική του συνείδηση θεωρεῖ αὐτονόητο.
Στόν ἐπιστημονισμό τοῦ ἐν λόγῳ ὑπενθυμίζει κανείς ὅτι ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στούς Σιωνιστές μόνο, ὄχι στούς Ἑβραίους συλλύβδην: « ...Σέβομαι, τιμῶ καί ἀγαπῶ ἰδιαζόντως τόν ἑβραϊκόν λαόν ὅπως καί κάθε ἄλλον λαόν τῆς ὑφηλίου κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἀληθοῦς Μεσσίου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ, τόν ὁποῖον προανήγγειλαν ὅλοι οἱ Προφῆται καί ὁ Ὁποῖος ἐνσαρκώθη διά τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους... 
Θεωρῶ ὅπως κάθε ἐχέφρων ἄνθρωπος εἰς τόν πλανήτην τό ναζιστικό καθεστώς καί τόν παρανοϊκό δικτάτορά του Ἀδόλφο Χίτλερ ὡς εἰδεχθῶς κακουργήσαντας κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί ἵσταμαι μετά πάσης τιμῆς καί σεβασμοῦ ἐνώπιον τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος ὅπως καί κάθε ἑτέρας εἰδεχθοῦς γενοκτονίας...  δημοσίᾳ καταφορά μου κατά τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀναφέρεται εἰς τό ὄργανον ἐκεῖνο πού ὡς διάδοχος τοῦ «Σαχεντρίν» μετέβαλλε τήν πίστι τῶν Πατριαρχῶν, Προφητῶν καί Δικαίων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους διά τοῦ Ταλμούδ, τῆς Ραββινικῆς παραφιλολογίας καί τῆς Καμπάλα εἰς Ἑωσφορισμόν καί ἀγωνίζεται παντί σθένει διά τῆς οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας πού συνέστησε παγκοσμίως μέ ἕδρα τήν μεγάλη ὑπερατλαντικήν χώραν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης καί τῆς πανθρησκείας...» (Δελτίο Τύπου Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς 23/12/2010). 

Ὁπωσδήποτε τό παραπάνω θά  θεωρηθεῖ ἐπουσιῶδες γιατί σκοπός εἶναι ὄχι τί εἶπε ὁ Σεραφείμ ἀλλά νά ἐξουθενωθεῖ πάσῃ θυσίᾳ, νά σιγήσει ἡ φωνή του, νά κοντύνει ὅσο τό δυνατόν περισσότερο, ὠθούμενος στό περιθώριο τῆς φαιδρότητας ἀνεξαρτήτως τοῦ τί λέει, γιατί ἀποτελεῖ ἀστάθμητο παράγοντα σέ μιά ἄριστα δομημένη ἀκολουθία γεγονότων μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύει ἡ σταθερότητα τοῦ συστήματος, ἡ ὀμαλή ροή τοῦ ντόμινο, πού μᾶς προετοίμασαν καί ἑκόντες ἄκοντες ἀκολουθοῦμε.

Βεβαίως ὑπάρχει καί σχετική βιβλιογραφία πού ὑποστηρίζει τά λεχθέντα ἀπό τόν Σεραφείμ (Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτωρ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva, Ραββίνος τῆς Σλοβακίας, «Min Hametzar» (Ἐκ βαθέων), Ν. Ὑόρκη 1961 κ.ἄ.) τήν ὁποία ὁφείλει νά γνωρίζει ὁ κ. Ζουμπουλάκης, ἤ τίς ἑβραϊκές ἱστοσελίδες: http://www.israelversusjudai sm.org, http://www.jewsnotzionists.org/ index.htm, http://powerstructurere search.wordpress.com/2009/05/27/das-institutionelle-netzwerk-der-bilderb erg-gruppe ἀλλά κι αὐτά εἶναι ψιλά γράμματα.

Ἐθίγησαν μήπως τά ἱερά καί τά ὅσια τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης πού τείνουν νά ἀπολυτοποιήσουν τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν θυσία σέ Εὐρωπαϊκό ἔδαφος, ἐνῶ ὅποια ἄλλη θυσία (μόνο ἀπό τά καθ’ ἡμᾶς, Μεσολόγγι, Κούγκι, Ἀραπίτσα, Ἀρκάδι, κλπ) ἀπό τίς ἀναρίθμητες ἐπί εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους καταντοῦν ἤσσονος σημασίας;
Ὑπάρχουν σχετικές παρεμβάσεις τοῦ κ. Ζουμπουλάκη ὑπέρ τῆς γενοκτονίας τῶν φτωχῶν πλήν περήφανων Ἑλλήνων Ποντίων ἤ τῶν ταλαίπωρων Ἀρμενίων, τῶν Μαορί ἤ ἄλλων γενοκτονιῶν πού σήμερα ἀμφισβητοῦνται ἐνῶ κακουργοῦνται ἀπό τό χρηματοπιστωτικό σύστημα ἤ ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα σάν κι αὐτά πού φιμώνουν ἀνθρώπινες φωνές...;

Ἀντιπαρέρχομαι ὡς μικρονοϊκό τό αἴτημα νά ἀπουσίαζαν οἱ πολιτικές καί θρησκευτικές Ἀρχές ἀπό τά Θεοφάνεια στόν Πειραιᾶ ἀφοῦ μέ τήν παρουσία τους ἀπέδειξαν ὅτι δέν δροῦν μισαλλόδοξα καί ἔλλειμα δημοκρατικότητας δέν ἔχουν μή ποινικοποιώντας τίς διαστρεβλωμένες (ἀπό ποιούς;) ἀπόψεις συμπολίτη τους καί μή ὑπακούοντας σέ τέτοια κελεύσματα μισαλοδοξίας.
Διαπράτεται καί ἕτερο λογικό ἀτόπημα, ἀντιπαραβάλοντας τήν περίπτωση τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ ἐπισκόπου Οὐίλιαμσον, πού ἀμφισβήτησε τήν ἱστορικότητα τοῦ Ὁλοκαυτώματος, μέ τόν Πειραιῶς. 
Ὁ Πειραιῶς ἀναφέρθηκε μέ πόνο στά πολλά θύματα τοῦ ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος ἀλλά ἀναζήτησε ἄν ὑπάρχουν πέραν τοῦ γνωστοῦ Χιτλερικοῦ ναζισμοῦ καί ἄλλοι θύτες. Δέν ἔχει δικαίωμα; Μέ ποιό τρόπο ἀμφισβήτησε τήν τραγικότητά τους, μᾶλλον τήν πολλαπλασίασε ἄν ἀληθεύουν τά καταγγελόμενα ἀπό αὐτόν. Ἡ Ἱστορία πού ἐνίοτε γράφεται ἀπό τούς νικητές γιά νά γίνει πιστευτή ἀπαιτεῖται νά ἔχει στοιχειῶδες consesum τῶν ἠττημένων, νά μήν αὐτοαναιρεῖται.

Γιατί θά πρέπει διαρκῶς νά δίνουμε ἐξετάσεις δημοκρατικότητας μέ βάση μόνο τήν ἑβραϊκή ἱστορία καί τίς ἀγκυλώσεις της; Ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι παρατηρεῖται ἀντισημητισμός στήν Ἑλλάδα (πού καί αὐτό ἀμφισβητεῖται, βλ. περίοδο Κατοχικοῦ διωγμοῦ) ἤ στόν κόσμο, καλό εἶναι πέραν τῶν ἐνδεδειγμένων νά ἀναζητηθεῖ ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἑβραίους ἐάν μέρος εὐθύνης ἀναλογεῖ σέ αὐτούς ἤ στόν Σιωνισμό. 
Ἄλλωστε καί στά καθ’ ἡμᾶς παρατηρεῖται ἀνθελληνισμός στήν Εὐρώπη, τήν Ἀμερική, ἀκόμα καί ἐντός Ἑλλάδος, δέν ζητοῦμε ὅμως ἀπό ἄλλους τήν εὐθύνη!
Μέσα ἀπό τίς λέξεις τοῦ ἄρθρου ἀσυνείδητα διαφεύγει στήν ἀτμόσφαιρα ἀποφορά συσσωρευμένης ὀργῆς κατά τοῦ Σεραφείμ. Σίγουρα τοῦ καταλογίζουν τό ναυάγιο τοῦ διαλόγου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς, τήν θεωρητικοποίηση ἀκραίων θέσεων, τήν ὑπογράμμιση τῆς ἀποτυχίας τῶν πολυπολιτισμικῶν μοντέλων, τήν ἀντίθεση στήν προσπάθεια βίαιης μετατροπῆς τῆς πατρίδας μας σέ φθηνοπροάστιο τοῦ Ἀμερικανικοῦ νότου, τήν ἀποκάλυψη ἀντιδημοκρατικῶν σχεδίων ὁλοκληρωτικῆς ἐμπνεύσεως πού σκοπεύουν νά ἐπιβάλλουν ἀλλότρια κέντρα ἐξουσίας, τήν συγκροτημένη ἀντίθεση στήν προσπάθεια ἐπιβολῆς μεταρρυθμίσεων μέ τίς μεταφράσεις στήν ἐκκλησιαστική λατρεία καί τήν ἐπιβολή τῆς σχολαστικιστικῆς λογοκρατίας σέ αὐτήν καί πολλά ἄλλα πού τά λέει μέ τό ὄνομά τους καί θά ἔπρεπε νά ἐνεργοποιοῦν ὑπέρ τοῦ Σεραφείμ τά δημοκρατικά ἀνακλαστικά τοῦ κ. Ζουμπουλάκη.  

Ὑπάρχει δήλωση τοῦ κ. Ζουμπουλάκη γιά τήν ἔκπτωση τῶν σχολικῶν βιβλίων, τήν ἐπιχειρούμενη ἀνα-γραφή τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπό νεόκοπους ἀγράμματους πού ζήλωσαν δόξα Παπαρρηγόπουλου; 
Μήπως τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, περί οὗ κόπτεται ἀφορᾶ ἄμεσα τό λαό μας, ἐνῶ ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ἴσως καί νά μήν ἔγινε ποτέ. 
Συμφωνῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι ὁ Χριστιανισμός χρειάζεται νά βρίσκεται ἀπέναντι σέ κάθε ἀντι-.... πλήν ἑνός, τῆς ἀ-λήθειας ἀκόμα καί ἄν εἶναι μειοψηφία. Ἄν ὅμως τά λόγια τοῦ Πειραιῶς ἀγγίζουν τά κράσπεδα τῆς ἀλήθειας ὁ κ.Ζουμπουλάκης εἶναι ἔτοιμος νά ὑπερασπιστεῖ τήν φωνή τοῦ Σεραφείμ;


Από επιστολή αναγνώστη μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου