Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Το Άγιον Πνεύμα μάς κάμνει πανσόφους. Αγίου Ανθίμου της Χίου


Μας έχει αποδείξει ο Χριστός ότι, αν και δεν έχομεν καθηγητάς, αν και δεν έχομεν επιστήμονας διδασκάλους να μας οδηγήσουν εις την τελειότητα, έχομεν όμως την χάριν τον Αγίου Πνεύματος, η οποία δύναται να μας καταστήση τελείους.
Πρέπει όμως να αγωνισθώμεν, διά να την λάβωμεν.
Και αν δεν έχωμεν επιστήμονας οδηγούς, σοφιστές, θαρσοποιητάς, ημποροϋμεν να λάβωμεν την χάριν του Αγίου Πνεύματος διά των ιδίων έργων μας. Το Άγιον Πνεύμα όμως δεν έρχεται μόνον του· θα το καλέσης, θα του ετοιμάσης τόπον διά να έλθη. Είπαμεν ότι το Άγιον Πνεύμα· έκαμε τους αποστόλους πανσόφους το αυτό Πνεύμα ημπορεί να έλθη και εις άνθρωπον, πού είναι άξιος.

Διά να έλθη το Πνεύμα το Άγιον να κατοίκηση μέσα μας, πρέπει πρώτα να καθαρίσωμεν το εσωτερικόν μας με την ταπείνωσιν διότι εάν περιμένωμεν να έλθη από ιδικήν μας γνώσιν και εξυπνάδα δεν έρχεται.
Δεν πρέπει να λησμονούμεν ποτέ, ότι μέρα και νύκτα έχομεν πλησίον μας τον διάβολον και παρακεί τον άγγελον μα επειδή ευκολώτερον και συντομώτερον είναι το κακόν, δυσκολώτερον δε και πιο κοπιαστικόν είναι το καλόν, πρέπει πολύ να προσέχωμεν, διά να μή εξαπατώμεθα.

Πηγή: Αγίου Ανθίμου της Χίου, Διδαχές Πνευματικές – Άρτος Ζωής, επιμέλεια: Αντωνίου Ν. Χαροκόπου, Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας Χίου, τόμ. 3, Αθήναι 2007


pemptousia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου