Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Πρώτη συνομιλία (Ε΄ Μέρος ερ. 17-21)


Άγιον Πάσχα 1983 
Ιερομόναχος  Ιωαννίκιος Μπάλαν
Πρώτη Συνομιλία - Μέρος Ε΄

17.  Γιατί μερικοί από τους ανθρώπους χάνουν την  ελπίδα της σωτηρίας των καί καταλήγουν στην αυτοκτονία;
Ό άνθρωπος φθάνει στην αυτοκτονία κυρίως λόγω της απι­στίας, της υπερηφάνειας, της απολύτου εμπιστοσύνης στον εαυτό του καί της στερήσεως ενός κάλου Πνευματικού.
18.  Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την απελπισία καί την αυτο­κτονία; Τι μας διδάσκουν οί Άγιοι Πατέρες γι' αυτή την περίπτωση; Επιτρέπεται να μνημονεύονται στις  Ιερές ακολουθίες παρόμοια πρόσωπα;
Ή απελπισία καί ή σκέψη της αυτοκτονίας θεραπεύονται με την επίμονη προσευχή (Ιακώβ 5,13 Ιούδα 20). Οποιαδήποτε προσευχή πού γίνεται με ζήλο επιφέρει «την απαλλαγή από την α­πελπισία καί την ενίσχυση της ελπίδος». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Λόγος 28). Επίσης ό άνθρωπος θεραπεύεται από την απελ­πισία με την εξομολόγηση καί την Θεία Κοινωνία. Όσοι αυτοκτόνη­σαν δεν επιτρέπεται να μνημονεύονται με κανένα είδος προσευχής, ούτε στο σπίτι, ούτε στην Αγία Εκκλησία εκτός των περιπτώσεων, εκείνων πού έπασχαν από παραφροσύνη ή βαρείας μορφής κλονι­σμό των νεύρων των.
19. Τι είναι χριστιανική αγάπη, σε πόσα μέρη  διαιρείται καί πώς γεννάται στην καρδιά του ανθρώπου;
     Ή αγάπη, με την γενική έννοια, είναι ό πόθος του ανθρώπου για κάθε τι το καλό καί ωραίο, για κάθε τι το επιθυμητό. Ή χριστιανική αγάπη είναι ή θεία δύναμις, πού εκχύνεται στην καρδιά του άν­θρωπου με το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος, με το όποιο ανάβει ό θερμός και καθαρός πόθος για τον Θεό, το αγαθό ή οτιδήποτε ά­ξιο τιμής καί επιθυμεί με όλες τίς δυνάμεις της (ή καρδιά του ανθρώ­που) την ένωση μ' Αυτόν καί την πραγματοποίηση του θελήματος Του, θυσιάζοντας εν ώρα ανάγκης οποιοδήποτε ανθρώπινο αγαθό.
 Ή θεία αγάπη χωρίζεται σε δύο μέρη καί συγκεκριμένα:
 Στην αγά­πη, πού κερδίζεται με την εκτέλεση όλων των καλών έργων καί προ­παντός με την καθαρά καρδιακή προσευχή καί δεύτερον στην αγά­πη πού εκφράζεται με τίς άκτιστες θείες ενέργειες, οί όποιες είναι δώρο του Ουρανού. (Ηθική Θεολογία π. Δημήτρη. Στανιλοάε).
20. Ποια αγαθά έργα αυξάνουν την χριστιανική αγάπη στον άν­θρωπο καί ποιές αμαρτίες περισσότερο την ελαττώνουν;
 Όλα τα καλά έργα βοηθούν τον άνθρωπο να απόκτηση την θεία αγάπη, αλλά περισσότερο από όλα ή καθαρά προσευχή. Διότι με αυτή «κράζοντας ό άνθρωπος προς τον Θεό, εξέρχεται έξω από το είναι του (Άγιος Μάξιμος Ομολογητής). Το μεγαλύτερο αμάρ­τημα είναι ή χαλάρωση καί εκδίωξη από την καρδιά μας της θείας αγάπης. Είναι κακία, πού ισοδυναμεί με την αυτοκτονία του άνθρω­που (Πράξ. 27,41 Α' Ίωάν. 3,15 καί 4,20).
   21. Πόσα είδη αγάπης υπάρχουν κατά τους Αγίους Πατέρας και ποια άπ' αυτά  συνεργούν στην σωτηρία;
     Είναι πέντε είδη αγάπης: Ή πρώτη καί ή δεύτερη είναι πνευ­ματικές, ή τρίτη είναι αγάπη φυσική δρα ούτε καλή ούτε κακή, ενώ οί δύο τελευταίες οδηγούν στην τιμωρία καί καταδίκη. Ή αγάπη του Θεού καί του πλησίον οδηγούν στην σωτηρία αυτούς πού τίς εκτελούν, διότι σ' αυτές κρέμεται όλος ό νόμος καί οί προφήται.
(Ματθ. 13,37-40). Ή φυσική αγάπη είναι των γονέων προς τα παιδιά καί το αντίθετο. Ενώ οί αγάπες, πού καταδικάζονται είναι: ή σαρ­κική - εμπαθής αγάπη καί ή του συμφέροντος δηλαδή για τη δόξα, τα χρήματα κ.λ.π.

Τέλος Ε΄ Μέρους


 Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980
________________________________________________

Το κείμενο προέρχεται από τα αρχεία του πατρός Δαμασκηνού Γρηγοριάτου, από την ιεραποστολή του Κογκό, τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση των αρχείων, όπως επίσης ευχαριστούμε και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.


Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα

Επιμέλεια κειμένου Αναβάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου