Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἐρμινιγγέλδος


 Ὁ ἅγιος μάρτυς  Ἐρμινιγγέλδος

Τήν 1η Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐρμινιγγέλδου. Ὁ ἅγιος Ἐρμινιγγέλδος καταγόταν ἀπό τήν χώρα τῶν Οὐϊσιγότθων (γερμανική φυλή).
Ὁ πατέρας του ἦταν βασιλιάς τῆς φυλῆς αὐτῆς, ἀρειανός στήν πίστη μαζί μέ ὅλο τό ἔθνος του. Ὁ ἅγιος Ἐρμινιγγέλδος ὅμως, διδάχτηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τόν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο Λέανδρο.
 Ὅταν ὁ πατέρας του ἔμαθε ὅτι ὁ γιός του ἦταν ὀρθόδοξος προσπάθησε νά τόν μεταπείση. Ἐπειδή ὅμως ὁ ἅγιος ἔμενε σταθερός ἀποκληρώθηκε καί κλείστηκε στήν φυλακή.
Κατά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα ὁ πατέρας του ἔστειλε τόν ἀρειανό ἱερέα στήν φυλακή, γιά νά τόν πείση νά κοινωνήση τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τῶν ἀρειανῶν. Ἐπειδή ὁ ἅγιος Ἐρμινιγγέλδος τά ἀποστράφηκε διέταξε ὁ πατέρας του νά τόν θανατώσουν.
Ὁ πανάγαθος Θεός ἐπέτρεψε, μετά τήν θανάτωση τοῦ ἁγίου, νά περικυκλώσουν τό σῶμα του ἀγγελικές δυνάμεις δοξολογώντας τόν Κύριο καί ρίχνοντας ἄπλετο φῶς. Αὐτό τό παράδοξο γεγονός παρεκίνησε τούς μέν ὀρθοδόξους σέ δοξολογία πρός τόν Θεό τόν δέ αἱρετικό πατέρα νά μετανοήση γιά τόν φόνο, πού διέπραξε.

Μετά ἀπό λίγο καιρό ἔπεσε ἀσθένεια στήν χώρα τῶν Γότθων, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί ἄνθρωποι νά πεθάνουν. Ἔτσι ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἐρμινιγγέλδου, ἀφοῦ ἀνακήρυξε βασιλέα τόν μεγαλύτερο γιό του, κάλεσε τόν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο Λέανδρο νά κατηχήση τόν λαό του καί αὐτόν. Ἐκεῖνος κοιμήθηκε. Ὁ νέος βασιλιάς δέχθηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἔπεισε τόν λαό του νά τήν ἀσπασθῆ.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1996, 1 Νοεμβρίου 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου