Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Τό θεμέλιο τῆς ἁγίας Γραφής. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας

ε) Τό θεμέλιο τῆς ἁγίας Γραφής (σελ.284-285)

Ἄν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ στύλος καί τό ἐδραίωμα τῆς ἀλήθειας (Α΄ Τιμ. γ΄ 15), τότε εἶναι ταυτόχρονα καί τό θεμέλιο τῆς ἁγίας Γραφῆς. 
Ἄν χωρίσουμε τήν ἁγία Γραφή ἀπό τήν Ἐκκλησία, μένει ὁ γραπτός λόγος τοῦ Θεοῦ χωρίς στερεά βάση γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους.  Γιατί τότε εἰσχωρεῖ εὔκολα τό στοιχεῖο τῆς αὐθαιρεσίας, ὄχι μόνο στήν ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς, ἀλλά καί στό ποιά βιβλία ἀνήκουν στήν ἁγία Γραφή.

Χωρίς τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἐνεργεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα ποῖος θά μᾶς βεβαιώσει γιά τή θεοπνευστία τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης; 
Δέν φθάνει τό γεγονός ὅτι ἐγράφησαν ἀπό τούς ἀποστόλους, γιατί στήν Καινή Διαθήκη ἔχουμε καί βιβλία πού δέν προέρχονται ἀπό ἀποστόλους, π.χ. τό εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ καί οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.  
  Ἡ Ἐκκλησία καταχώρησε καί αὐτά τά βιβλία στήν Καινή Διαθήκη παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Λουκᾶς δέν ἦταν μαθητής τοῦ Κυρίου.

Ἄν ἀρνηθοῦμε τήν Ἐκκλησία σάν θεμέλιο τῆς ἁγίας Γραφῆς, δέν μποροῦμε νά δώσουμε πειστική ἀπάντηση στό ἐρώτημα ποιά βιβλία ἀνήκουν στόν κανόνα τῆς ἁγίας Γραφῆς καί ποιά δέν ἀνήκουν.  Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐκείνη πού καθόρισε τά βιβλία τῆς ἁγίας Γραφῆς. 
Αὐτό δέν ἦταν ἀνθρώπινη μεθόδευση, ἀλλά καρπός τῆς παρουσίας καί τῆς ἐνέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού καθοδηγεῖ τήν Ἐκκλησία στην ἀλήθεια (Ἰω. ιστ΄ 13. Α΄Τιμ. γ΄15).
Χωρίς τήν Ἐκκλησία δέν θά εἴχαμε σήμερα τήν Καινή Διαθήκη, τήν ἀγία Γραφή.

Πολλοί ἄνθρωποι, πού ἀρνήθηκαν τήν Ἐκκλησία ὡς τό μέτρο κρίσεως τῶν ποικίλων πνευμάτων, ἔπεσαν θύματα ὁμάδων πού προβάλλουν ὡς «λόγο Θεοῦ» νέες ἀποκαλύψεις καί «ἐμπνεύσεις» ψευδοπροφητῶν, πού ἐμφανίζονται ὡς τό ἀληθινό «εὐαγγέλιο» τῶν «ἐσχάτων καιρῶν» ἤ καί ὡς πραγμάτωση τῶν ἐσχατολογικῶν ἐλπίδων τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλων τῶν θρησκειῶν. 
Τά κείμενα τους λογίζονται ὡς ἡ «τελευταία ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ», μέ τήν ὁποία παραμερίζεται ἡ Καινή Διαθήκη, γιατί δῆθεν, ἔπαυσε πλέον νά ἰσχύει ἤ ἔχει ἀνάγκη «συμπληρώσεως»! 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι εὐρύτερο ἀπό τήν ἁγία Γραφή καί δέν μποροῦμε νά τήν περιορίσουμε σέ γραπτά κείμενα.  Τοῦτο γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ἕνα μέρος (πρβλ. Ἰω. κα΄ 25).   

Αὐτή λοιπόν ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ καί ὁλόκληρο τό ἔργο Του παραδίδεται σάν γραπτή (ἁγία Γραφή) καί σάν ἄγραφη παράδοση μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὅποιος ἀρνεῖται τήν Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά πεῖ: Ἔχω τό λόγο τοῦ Θεοῦ!


            Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
              «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                       Ἔτος 1994
                   σελίδες 284 -285
                Εκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

      http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου