Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

«Ἀπειλὲς τῆς “Νέας Ἐποχῆς” στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας. (3ον.–Τελευταῖον). Ἰωάννης Μηλιώνης


«Ἀπειλὲς τῆς “Νέας Ἐποχῆς”  στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας»* (3ον.–Τελευταῖον)

 Ἰωάννης  Μηλιώνης

Παρουσιάζουν τὸν Θεὸ ἀπατεώνα καὶ τὴν Ἐκκλησία… δολοφόνο

 Ἀπό τό ἄλλο μέρος, στά ἔργα του, ὁ Πούλμαν[8] παρουσιάζει τό Θεό ἀπατεώνα, τήν Ἐκκλησία νά ἀπαγάγει, νά βασανίζει καί νά δολοφονεῖ γιά νά ἐπιτύχει τούς στόχους της, πού εἶναι -μεταξύ ἄλλων- καί «ἡ κλοπή παιδικῶν ψυχῶν».
Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει, κατά τόν Πούλμαν, ἀπό τή γέννησή του, τό προσωπικό του δαιμόνιο, μέ τό ὁποῖο ἔχει στενότατο δεσμό. Ὁ Θεός δέν ὑπῆρξε ποτέ ὁ πανάγαθος Δημιουργός, ἀλλά εἶναι ψεύτης, κακός καί σκληρός.
Οἱ καλοί, στό ἔργο τοῦ Πούλμαν, εἶναι οἱ ἐκπεσόντες ἄγγελοι -βασικό δόγμα τοῦ Νεο-Γνωστικισμοῦ-, ἐνῶ οἱ «Ἐκκλησίες σέ ὅλους τούς κόσμους εἶναι διεφθαρμένες καί ἀνήθικες». Ὅλοι, μά ὅλοι, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κακοί, σκληροί, μέθυσοι, δολοφόνοι πού «θυσιάζουν παιδιά στό σκληρό Θεό τους».
Σύμφωνα μέ τήν τριλογία τοῦ Πούλμαν, «αὐτό κάνει ἡ Ἐκκλησία καί ὅλες οἱ Ἐκκλησίες εἶναι ἴδιες: ἐλέγχουν, καταστρέφουν, ἐξαλείφουν κάθε καλό συναίσθημα. Ἔτσι, ἄν ξεσπάσει πόλεμος καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι στή μία πλευρά, ἐμεῖς, τά παιδιά, θά πρέπει νά εἴμαστε στήν ἄλλη». Αὐτά διδάσκονται τά παιδιά μέσα ἀπό μία ἱστορία δῆθεν φαντασίας.
 Καί συνεχίζει ἡ «κατήχηση» στά ἀντιχριστιανικά πιστεύω: «Οἱ Ἐκκλησίες λένε στούς πιστούς τους ὅτι θά ζήσουν στόν οὐρανό, ἀλλά αὐτό εἶναι ψέμα». Τά ἴδια τά παιδιά, οἱ ἥρωες τοῦ Φίλιπ Πούλμαν, ἐπισκέπτονται τή «χώρα τῶν νεκρῶν» ὅπου συναντοῦν ἕνα μάρτυρα, πού εἶχε ζήσει ὅλη τή ζωή του προσευχόμενος καί στό τέλος πέθανε μαρτυρικά.
Αὐτός καταθέτει στά παιδιά τήν πίκρα του· ἔχασε -λέει- τίς χαρές τῆς ζωῆς, καί Παράδεισο δέν βρῆκε, ἀλλά κατέληξε νά μαραζώνει μαζί μέ τούς κακούς σέ ἕνα «τόπο τοῦ τίποτα». Καί ἡ πρώην καλόγρια διαβεβαιώνει τά παιδιά ὅτι «ἡ χριστιανική θρησκεία εἶναι ἕνα πανίσχυρο καί ἰδιαίτερα πειστικό λάθος». Ἀπό τήν ἄλλη, «οἱ ἐξεγερθέντες ἄγγελοι, οἱ ὀπαδοί τῆς σοφίας, προσπαθοῦσαν πάντα νά διευρύνουν τό πνεῦμα, ἐνῶ ὁ Ὑπέρτατος -ἐννοεῖται ὁ Θεός- καί οἱ Ἐκκλησίες του προσπαθοῦσαν νά τό περιορίσουν».
 Ἀπό αὐτά τά ἐνδεικτικά παραδείγματα καταλαβαίνει κανείς ὅτι δέν πρόκειται ἁπλά γιά ἕνα πόλεμο ἐναντίον τῶν λαθῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά γιά ἕνα πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐναντίον κάθε μορφῆς ὀργανωμένης θρησκείας, ἐναντίον τῶν ὁποιονδήποτε θρησκευτικῶν ἀξιῶν, καί βέβαια, γιά ἕνα πόλεμο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.
 Στό τέλος τῆς τριλογίας οἱ μικροί, «καλοί» ἥρωες τοῦ Πούλμαν, φτάνουν στό βασίλειο τῶν οὐρανῶν, ὅπου πολεμοῦν καί σκοτώνουν τό Θεό. Τά παιδιά δηλαδή διασκεδάζουν σκοτώνοντας τό Θεό. Καί αὐτό εἶναι κάτι μέ τό ὁποῖο δέν συμφωνοῦν οὔτε ψυχίατροι οὔτε παιδαγωγοί οὔτε καί ἄθεοι γονεῖς. Τί σημαίνει γιά ἕνα παιδί νά ζεῖ χωρίς Θεό; Τί σημαίνει γιά ἕνα παιδί νά πεθαίνει ὁ Θεός; Τί σημαίνει γιά ἕνα παιδί νά σκοτώνει τό ἴδιο, τόν Θεό;
  
Ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ διαβόλου

Ἡ Λύρα, ἡ 11χρονη ἡρωίδα τῆς τριλογίας, κινεῖται σέ ἕνα ἀρρωστημένο περιβάλλον, γεμάτο μάγισσες, μαγικά φίλτρα, ξόρκια, τελετουργικά, φαντάσματα, νεκροζώντανους, βαμπίρ πού τρέφονται μέ αἷμα. Ἀπό τόν κόσμο της δέν λείπουν οὔτε οἱ σαμάνοι, οἱ «μυημένοι στή λατρεία τῶν κρανίων», οὔτε οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄγγελοι.
 Ἡ Λύρα ἀτίθαση, σκανταλιάρα καί «ἐξασκημένη ψεύτρα» διδάσκεται -μαζί μέ τά παιδιά μας- νά βλέπει τό κακό ὡς καλό καί τό καλό ὡς κακό, νά μισεῖ τό Θεό, νά ἀποστρέφεται τήν Ἐκκλησία, νά ἐκτελεῖ τεχνικές μαντείας (Ι Τσίνγκ), νά διαλογίζεται καί νά πέφτει σέ ἔκσταση, χρησιμοποιώντας τό «ἀληθειόμετρό της», τήν πυξίδα της «πού προβλέπει τό μέλλον».
Στά 12 της μόλις χρόνια ἀποκτᾶ «ἐραστή», μέ τόν ὁποῖο ἔχει τήν πρώτη της σεξουαλική ἐπαφή. Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦν δηλώσεις τοῦ Πούλμαν στά ΜΜΕ: «Εἶμαι ἀπό τήν πλευρά τοῦ διαβόλου… Εἶμαι ἄθεος». «Ὁ Θεός εἶναι ἤδη πεθαμένος». «Δέν πιστεύω στό Θεό… Πιστεύω σέ ὅ,τι λέει τό βιβλίο». «Προσπαθῶ νά ὑποσκάψω τά θεμέλια τῆς χριστιανικῆς πίστης».
Ὁ Φίλιπ Πούλμαν, ὁ ὁποῖος ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «ὁ πιό ἐπικίνδυνος συγγραφέας τῆς Βρεττανίας», σχεδίασε πρόσφατα, μαζί μέ ἄλλον ἕνα συγγραφέα -ἐπίσης παιδικῶν βιβλίων- σειρά μαθημάτων γιά τά ἀγγλικά σχολεῖα, μέ θέμα τή διδασκαλία τῆς ἀθεΐας. Τά μαθήματα, μέρος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν(!) γίνονται μέ τή χρήση εἰδικοῦ DVD πού ἔχει τίτλο «Γιατί ἀθεΐα;» κι αὐτά ἀπευθύνονται σέ 11χρονα παιδιά.
Πιστεύετε ὅτι ἡ Χώρα μας ἀπέχει πολύ ἀπ’ αὐτό τό μοντέλο; Τά «ἔργα» καί τῶν δύο αὐτῶν συγγραφέων, ἀλλά καί τοῦ Ρόαλντ Ντάλ ἀντιπροσωπεύονται στή χώρα μας ἀπό τίς «Ἐκδόσεις Ψυχογιός». Προλογίζει δέ τά 3 βιβλία τοῦ Πούλμαν ὁ συγγραφέας -καί παιδικῶν βιβλίων- Μάνος Κοντολέων, βασικός συνεργάτης τῶν ἐκδόσεων Ψυχογιός, ἐγκωμιάζοντας μέ διθυραμβικό μένος τά γραπτά τοῦ Πούλμαν.

Ὁ κινηματογράφος.

  Θά ἀναφερθοῦμε συνοπτικά κι ἐπί τροχάδην σέ τρεῖς μόνον ἀντιπροσώπους τῆς κινηματογραφικῆς βιομηχανίας:
 α) Τόν George Lucas τῆς Lucasfilm μέ τίς τόσο γνωστές παραγωγές του, «Ὁ Πόλεμος τῶν ἄστρων» (Star Wars), ὅπου, πλήν τῆς περιπέ- τειας, ἐπικρατεῖ τό ἀποκρυφιστικό στοιχεῖο κι ὅπου τό Θεό ὑποκαθιστᾶ ἡ «Δύναμη» (the Force) κάτι τό ἀπρόσωπο σάν τό Ταό (τῶν Ταοϊστῶν) ἤ τό Ἔϊν Σόφ (τῶν Καμπαλιστῶν).
 β) Τόν Steven Spielberg μέ τόν πολύ γνωστό «E.T. τόν ἐξωγήινο» (E.T. the Extra-Terrestrial), πού λάτρεψαν τά παιδιά σ᾽ ὅλο τόν κόσμο, τίς «Στενές ἐπαφές τρίτου τύπου» (Close Encounters of the Third Kind) κ. ἄ. καί τέλος...
γ) Τόν Tim Burton[9], πού μετέφερε τή μακροχρόνια κατάθλιψή του ἐπί τῆς ὀθόνης, παράγοντας ἔργα ὅπως τόν δαίμονα «Beetlejuice», τόν «Ψαλιδοχέρη» (Edward Scissorhands), τή «νύφη - πτῶμα» (Corpse Bride) καί τόν «ἐφιάλτη πρίν τά Χριστούγεννα» (The Nightmare Before Christmas), πού ἔκανε πρεμιέρα στή χώρα μας πρίν λίγα χρόνια, πρίν τά Χριστούγεννα, ὅπως πάντα συνηθίζεται ἀπό τήν κινηματογραφική παραγωγή -ἀντίστοιχα μέ ὅ,τι συνηθίζεται σέ διεθνές ἐπίπεδο νά «ἐμφανίζεται» -δηλαδή ἕνα μεγάλο «θρησκευτικό σκάνδαλο»- πρίν ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα.
Ἡ ταινία προτείνεται ὡς «εὐχάριστη διασκέδαση γιά ὅλη τήν οἰκογένεια» καί ἀποτελεῖ μίγμα «Χριστουγεννιάτικης» ἱστορίας, ὅπου ἀναμειγνύεται ὁ «Ἅγιος Βασίλης» καί ἡ ἀποκρυφιστική γιορτή Halloween. Πρωταγωνιστοῦν μακάβριοι σκελετοί, φρικιαστικά τέρατα, ζόμπι, βρυκόλακες, λυκάνθρωποι καί διάφοροι «ἀπέθαντοι», σέ ἕνα gothic style, πού ταιριάζει «γάντι» στούς ἀποκρυφιστές καί σέ ὅσους διασκεδάζουν μέ ἀρρωστημένο τρόπο.
Ὅλα τα παραπάνω, πού ἔχουν σάν ἀποδέκτες τά παιδιά μας, ἔχουν ἕνα βασικό στόχο: νά τά ἐξοικειώσουν μέ δαιμονικές μορφές καί δαιμονικές καταστάσεις τίς ὁποῖες σιγά σιγά θά ἀποδέχονται σάν φυσιολογικές.

 Τό «παιδικό» περιοδικό.

 Τελείως ἀλλοιωμένο τό περιεχόμενο καί τῶν σημερινῶν παιδικῶν περιοδικῶν. Τά πιό «ἀθῶα» περιλαμβάνουν -ἐκτός ἀπό τίς ἀποκρυφιστικές ἀναφορές- «μοντέρνα» ψυχογραφήματα (βλέπε: περιοδικό «Τά Σαΐνια», μέ τίς comic σειρές: «ἡ Ναταλία ἡ φευγάτη» καί «ἡ οἰκογένεια Σμάλα»), ὅπου περιγράφονται τά χειρότερα οἰκογενειακά πρότυπα μέ χιουμοριστικό τρόπο, ἐνῶ τά πιό «προχωρημένα» βασίζονται σέ καθαρά ἀποκρυφιστικές ἀναφορές ὅπως τό κοριτσίστικο περιοδικό «W.I.T.C.H.» μέ τίς 5 ἔφηβες μάγισσες, ἀπ’ τίς «ἐκδόσεις Τερζόπουλοι» καί μέ κορύφωση τόν ἀποκρυφιστικό οἶκο «Ἐκδόσεις Ἀνούβις» μέ τεραστία ἐκδοτική γκάμα ἀποκρυφιστικοῦ ὑλικοῦ γιά παιδιά καί γιά νέους καί μέ ἐπιστέγασμα τόν «Κόσμο τοῦ Warcraft» (World of Warcraft).  

Ἡ τηλεόραση.  
Τηλεοπτικές «παιδικές» σειρές. 
Video Games. 

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο τό «τί παιδιά μεγαλώνουμε» μέ τό Χάρι Πότερ, τά «ὑπερηρωικά» καί ἀποκρυφιστικά καρτούν στήν τηλεόραση, τά «παιχνίδια» στά PC, στά game boy καί στά play station, πού λίγοι γονεῖς ἀντιλαμβάνονται τήν καταστροφικότητά τους.
 Ἔχει σκεφθεῖ ποτέ κανείς ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς μας ἀνθρώπους ὅτι ἀκόμη καί τά παιδιά ἐκκλησιαστικῶν οἰκογενειῶν εἶναι βαθιά διαποτισμένα μέ ὅλα τά παραπάνω, συχνά ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονιῶν, πού βέβαια δέν γνωρίζουν τά λεπτά καί ἐξειδικευμένα θέματα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ;
Δυστυχῶς, οἱ σύγχρονοι φορεῖς ἐπικοινωνίας (διαφήμιση, κινηματογράφος, μουσική, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.) προβάλλουν συνεχῶς τά ἀρνητικά αὐτά πρότυπα, «ἐπιβάλλοντας» τίς τάσεις αὐτές στά παιδιά, στή νεολαία, ἀλλά καί στούς ἐνήλικους.
Οἱ σημερινοί νέοι –καί τά παιδιά- ἀρέσκονται νά ἀκοῦν Metal μουσική, νά διαβάζουν manga comics –ὅταν δέν ἀσχολοῦνται μέ τό Necronomicon , τή «Σατανική Βίβλο» τοῦ Lavey ἤ τά γραπτά τοῦ Aleister Crowley-, νά βλέπουν στήν τηλεόραση «παιδικά» anime cartoons (Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon, Pokemon, Card Captor Sakua, Shaman King, The Teen Titans, Yu-Gi-Oh κ. ἄ.), νά παίζουν Video καί Computer Games καί νά βιώνουν τήν τρομολαγνεία τῶν μεταμεσονύκτιων thriller. Ὅλα αὐτά, τά γεμάτα μέ φρικτό, ἀνατριχιαστικό καί ἀποκρυφιστικό - σατανιστικό περιεχόμενο.  

Ὁ Η/Υ. Τά On Line ὁμαδικά παιχνίδια.

Τά παιχνίδια μέσῳ διαδικτύου εἶναι πάμπολλα. Θά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα. Ξεκινώντας ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’90 καί τό γνωστό «παιχνίδι ξύλου» (Fighting game) «Street Fighter» («Πολεμιστές τοῦ δρόμου»)... ἤ ἄς ἀναφερθοῦμε καλύτερα, στό «Mortal Combat» (Θανάσιμη μάχη) τῆς Midway Games -ὅπου π.χ. ὁ Kano, ἕνας ἀπό τούς μαχητές ξερίζωνε τήν καρδιά τοῦ ἀντιπάλου του, μέ τήν ὀθόνη νά πλημμυρίζει ἀπό τό αἷμα-, φτάνουμε σήμερα στά ὁμαδικά παιχνίδια διαδικτύου μέ κορυφαῖο καί πάλι τό Warcraft, μέ μιά διαφορά. Τό παιχνίδι ἐδῶ εἶναι R.P.G. (Role-playing game), δηλαδή «Παιχνίδι ρόλων». Ὁ παίκτης δημιουργεῖ τόν ἥρωά του μέ ὅ,τι χαρακτηριστικά ἐπιθυμεῖ καί «μπαίνει» στόν «κόσμο τοῦ Warcraft », ὅπου μαζί μέ ἄλλους παῖκτες συνεργάζεται προσπαθώντας νά «νικήσει» τόν Η/Υ. Ἐδῶ, κάποιος θά μποροῦσε νά μᾶς πεῖ ὅτι καί πρίν 50 ἤ 100 χρόνια ἡ παρέα τῶν παιδιῶν ξεχυνόταν στήν ἀλάνα, μέ τό κάθε παιδί σέ διαφορετικό φανταστικό ρόλο, σέ μιά μάχη ἐνάντια στήν ἀπέναντι «συμμορία»...
 Εἶναι ὅμως τό ἴδιο; Γιατί ἄν ἐξαιρέσουμε τή διαπροσωπική ἐπικοινωνία καί τήν σωματική συμμετοχή τῶν μικρῶν πρωταγωνιστῶν, τότε δέν ὑπῆρχε τό ἐφιαλτικό σκηνικό περιβάλλον, τά ἐφέ καί οἱ φρικτές παραστάσεις, πού περιβάλλουν τούς σημερινούς παῖκτες.
Δαίμονες, πράκτορες μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατώτερες θεότητες -καλές ἤ κακές-, μορφές ἀνθρώπινες, ὑπάνθρωπες ἤ ζωώδεις, Vampire κ.λπ. ἐκπροσωποῦν τόν παίκτη κατά τήν ἐπιλογή του σέ ἕνα ἀληθοφανέστατο, πλουσιότατο εἰκαστικό περιβάλλον μέ πολύ αἷμα καί διαστροφικά ἐφέ.

 Ὁ «καλός» ἤ «λευκός μάγος».

Τό εἶδος αὐτό τῆς σύγχρονης παιδικῆς διασκέδασης, πέραν ἀπό τόν δελεαστικό τρόπο παρουσίας του, βασίζεται ἰδιαίτερα στὴ βία, στὸ σέξ, στόν ἀποκρυφισμό καί στή μαγεία – ὄχι στή μαγεία τῆς «Χιονάτης καί τῆς «Σταχτοπούτας»-, ἀλλά στή μαγεία, ὅπως αὐτή βιώνεται ἀπό τίς σύγχρονες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, μέ διδασκαλία, μυήσεις, τελετουργικά, μαγικές-σατανιστικές «λειτουργίες», ἐπικλήσεις δαιμόνων, κατάρες κ. ἄ. Λέξεις κλειδιά πού μποροῦν νά εὐαισθητοποιήσουν τούς γονεῖς πέραν τῶν ὅσων ἀναφέραμε, εἶναι: Ὁ «καλός» ἤ «λευκός» μάγος, μιά ἀποκρυφιστική ἀπάτη πού στόχο ἔχει νά παρασύρει τόν ἄνθρωπο στόν ψυχοφθόρο καί καταστροφικό κόσμο τοῦ Ἐχθροῦ.  

Μέθοδοι προστασίας.
Ἡ Ἐκκλησία. 

Στό κατήφορο πού ἔχουν πάρει τά πάντα στή χώρα μας, ἀλλά καί διεθνῶς, μία μόνο σανίδα σωτηρίας μᾶς ἀπομένει, ἡ Ἐκκλησία. Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά εὐαισθητοποιηθοῦν, ἀλλά πρωτίστως θά πρέπει νά συμβουλεύονται ἐνημερωμένους Πνευματικούς.
Τά βιβλία πού χαρίζονται στά παιδιά καί τά περιοδικά πού διαβάζονται θά πρέπει νά ἐλέγχονται. Ἡ τηλεόραση θά πρέπει νά ἀνοίγει ἐπιλεκτικά, μέ μέτρο κι ἄν εἶναι δυνατόν νά ἀπουσιάζει τελείως ἀπό τόν οἰκιακό ἐξοπλισμό.
Ὁ Η/Υ δέν πρέπει νά φιλοξενεῖ παιχνίδια καί τό διαδίκτυο νά ἐλέγχεται. Χρειάζεται συνεργασία γονιοῦ καί Πνευματικοῦ. Ἀλλά εἰδικά χρειάζεται μυστηριακή ζωή, οἰκογενειακή ἀγάπη καί στοργική ἐν Χριστῷ φροντίδα πρός τά παιδιά.

Ὑποσημειώσεις: [8] http://www.im-glyfadas.gr/01/02/ 01020010.asp [9] http://www.im-glyfadas.gr/01/02/ 01020010.asp
* Ὁμιλία εἰς τὸ Σεμινάριον Ὀρθοδόξου Ἀπολογητικῆς τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013

  Διαβάστε ἐδῶ τὸ πρῶτο μέρος: «Ἀπειλὲς τῆ «Νέας Ἐποχῆς» στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας». Ἰωάννης Μηλιώνης

τό δεύτερο μέρος: «Ἀπειλὲς τῆ «Νέας Ἐποχῆς» στὴν εὐαίσθητη ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας»(2ον). Ἰωάννης Μηλιώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου