Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ ἀνέγερσις τοῦ Τεμένους καί ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ «Τάματος»


Ἡ ἀνέγερσις τοῦ Τεμένους καί ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ «Τάματος»

Μέ ἀφορμήν τήν συνάντησιν τῶν κ. κ. Σαμαρᾶ-Ἐρντογάν Προσφάτως ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Κατάρ συνάντησις τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας κ. Σαμαρᾶ καί Ἐρντογάν. Ὁ τελευταῖος ἔθεσε πολλά ζητήματα εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων.
Ἔθεσεν ὅμως καί τό θέμα τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τήν περιοχήν τοῦ Βοτανικοῦ. Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός φέρεται νά εἶπεν εἰς τόν κ. Σαμαρᾶν ὅτι «δῶστε μου τήν ἔκτασιν καί ἡ χώρα μου θά ἀνεγείρη τό τέμενος».
Τί ἀπάντησιν ἔδωσεν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός δέν γνωρίζομεν.
Ἡμεῖς, ὅμως, θέλομεν νά προβῶμεν εἰς δύο ἐπισημάνσεις: 1ον) ὅτι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ καί ὅλα τά κοινοβουλευτικά κόμματα ἐπί Κυ- βερνήσεως τοῦ κ. Λουκᾶ Παπαδήμου ἐψήφισαν (μέ ἐξαίρεσιν τό Κόμμα τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. τοῦ κ. Γ. Καρατζαφέρη) ὑπέρ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Τεμένους εἰς τό Βοτανικόν καί συγκεκριμένως εἰς πρώην στρατιωτικήν βάσιν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Ἀπεφασίσθη παραλλήλως τό Κράτος νά διαθέση εἰς πρώτην φάσιν ποσόν ὕψους δεκαπέντε ἑκατομμυρίων εὐρώ διά τήν ἀνέγερσιν.
 Τοῦτο ὅταν ποτέ δέν ἔχη διαθέσει χρήματα διά τήν ἀγοράν οἰκοπέδου μέ σκοπόν τήν ἀνέγερσιν Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ. 2ον) Ἐάν ἡ Κυβέρνησις ἀποφασίση νά προβῆ εἰς τήν ἀνέγερσιν Τεμένους εἰς τάς Ἀθήνας:
α) ὁ μιναρές του θά πρέπει νὰ εἶναι πολύ μικρός, διά νά μή θίγεται ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότης τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί τῶν περιοχῶν τῶν εὑρισκομένων πέριξ αὐτοῦ,
β) πρέπει νά λάβη γραπτάς διαβεβαιώσεις ὅτι αὐτό δέν θά μετατραπῆ εἰς κέντρον φιλοξενίας τρομοκρατῶν (ὡς ἔχει συμβῆ μέ πολλά τεμένη εἰς τό ἐξωτερικόν) καί
γ) πρέπει προηγουμένως νά ἀνεγείρη (ἡ Κυβέρνησις) μέ ἔξοδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὑπέρλαμπρον καί μεγαλοπρεπῆ Ἱ. Ναόν τοῦ Σωτῆρος εἴτε εἰς τήν Παιανίαν (πλησίον τοῦ Ἀεροδρομίου) καί εἰς τήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν ἀρχικῶς εἶχε σχεδιασθῆ νά ἀνεγερθῆ τό Τέμενος, ἀλλά ἐματαιώθη ἡ ἀνέγερσίς του, ἐξ αἰτίας τῶν δυναμικῶν ἀντιδράσεων τοῦ πιστοῦ λαοῦ, εἴτε εἰς τά «Τουρκοβούνια», ὡς ἔχει προταθῆ ὑπό τῶν «Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Πρέπει ἡ Κυβέρνησις πρῶ τα νά ἐκπληρώση τήν ὑπόσχεσιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν, ἐάν ἀπελευθέρωνον τήν Ἑλλάδα, θά ἀνέγειρον μεγαλοπρεπῆ Ἱ. Ναόν εἰς τόν Σωτῆρα Χριστόν.
Εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ἡ ἀνέγερσις τοῦ Τεμένους θά προκαλέση μεγάλας ἀντι- δράσεις ὑπό τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὑπό ὀλίγων, ἀλλά δυναμικῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν καί ὑπό τῶν ἐναπομεινάντων ἐντίμων κληρικῶν.


Γ.Ζ


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1963, 15 Φεβρουαρίου 2013

1 σχόλιο:

  1. Και μόνον που κάποιοι [προφανώς α-νόητοι (χωρίς νούν)] μπαίνουν στον κόπο να διαπραγματεύονται το θέμα της ανέγερσης τεμένους στην Αθήνα, είναι ΛΥΠΗΡΟ. Σημαίνει ότι η συνείδησή τους έχει διαβρωθεί από την πλύση εγκεφάλου που γίνεται καθημερινά με όλους τους τρόπους και τα μέσα. Το χώμα αυτού του τόπου έχει ποτισθεί με αίμα μαρτύρων και ηρώων για να απελευθερωθεί από τον Οθωμανισμό-Ισλαμισμό. Και τώρα πάμε να φέρουμε πίσω αυτήν την κατάσταση;;;;;; Λίγη περισσότερη σκέψη ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ.
    Τα 15.000.000 ευρώ εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009. Για την ιστορία του θέματος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου